Forslag til Spildevandsplan 2018-2021 i høring

02-11-2018

Hillerød Byråd har den 1. november 2018 besluttet at sende forslag til Spildevandsplan 2018-2021 med tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring.

Du kan læse planforslaget med tilhørende miljørapport her:

Forslag til Spildevandsplan 2018-2021

Forslag til Bilag til Spildevandsplan 2018-2021 

Spildevandsplan 2018-2021 giver en status for spildevandsområdet og beskriver, hvordan byrådet i Hillerød Kommune ønsker, at udviklingen på spildevandsområdet i kommunen skal ske. Planen er bindende for kommunens administration overfor borgere, erhvervsvirksomheder og øvrige institutioner, der ejer fast ejendom i kommunen. Spildevandsplanen er således Hillerød Kommunes retslige og administrative grundlag for myndighedsbehandling på spildevandsområdet.

 

Forslaget til Spildevandsplan 2018-2021 indeholder bl.a. forslag om:

  • At anvende den nye strategi for delvis separering af regnvand, der er besluttet af byrådet.
  • At udpege områder, hvor Hillerød Spildevand i perioden 2018-2021 anvender den nye strategi og sætter gang i projekter med at separere vejvand.
  • At udpege ejendomme i det åbne land, der skal etablere en forbedret rensning af husspildevand.
  • At udpege områder, hvor der gives mulighed for at ophæve tilslutningsret og -pligt for regnvand.
  • At udpege områder, hvor Hillerød Spildevand forventer at skulle kloakere.
  • At fremlægge en ny strategi for, hvordan Hillerød Kommune kan tilpasses til mere regnvand i fremtiden som følge af klimaforandringerne.

 

Høringsperiode
Spildevandsplanen er i høring fra den 2. november 2018 til den 28. december 2018.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde onsdag den 14. november 2018 kl. 19.30-21. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27. På mødet vil vi gennemgå forslaget til spildevandsplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til spildevandsplanen med tilhørende miljørapport, skal du sende en mail til spildevandsplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 28. december 2018.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planen.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Siden blev senest opdateret d. 09-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS