Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til vandløbsrestaurering af Kollerød Å

16-05-2018

Hillerød Kommune meddeler dispensation til vandløbsrestaurering af Kollerød Å i forbindelse med statens vandområdeplaner 2015-2021.

Hillerød Kommuner meddeler dispensation til vandløbsrestaurering af Kollerød Å med genslyngning i eksisterende tracé, udlægning af skjulesten og variationsskabende sten samt udlægning af gydegrus. Projektet forventes at være miljøforbedrende, og ikke have indflydelse på afvandingen.

Der kan læses mere om vilkår og klagevejledning i dispensationen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 13. juni 2018.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering i Kollerød Å

Forundersøgelse og detailprojekt


Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2143 eller pr. mail natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 16-05-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS