Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering i Freerslevhegngrøften

14-06-2018

Hillerød Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering i Freerslevhegngrøften. Projektet omfatter genslyngning af vandløbet, etablering af sandfang samt etablering af træer.

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til restaurering i Freerslevhegngrøften

Forundersøgelse inkl. detailprojektering, maj 2018


Som et led i statens vandområdeplaner skal Freerslevhegngrøften restaureres. Indsatserne er genslyngning i eksisterende tracé, etablering af to sandfang og etablering af træer. Projektet forventes at være naturforbedrende, og forventes ikke at ændre på afstrømningen fra hverken vandløb eller vandløbsnære arealer.

Der kan læses mere om vilkår og klagevejledning i dispensationen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 12. juli 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2143 eller pr. mail na-tur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 14-06-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS