Afgørelse om ikke VVM-pligt for regulering af vandløbet St. Stendam-Karlssø

30-10-2018

Hillerød Kommune har afgjort, at regulering af vandløbet St. Stendam-Karlssø kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-miljøkonsekvensrapport).

Naturteamet i Hillerød Kommune har søgt om en vurdering af om regulering af vandløbet St. Stendam-Karlssø skal miljøvurderes.

Anlægget er omfattet af lovens bilag 2 punkt 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

 

Projektets formål er at omlægge det i dag rørlagte vandløb til et åbent vandløb. Ved at åbne vandløbet kan vandløbsstrækningen fungere som spredningskorridor mellem Store Dyrehave og naturarealerne ved Karlssø.

 

Miljøteamet i Hillerød Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter Miljøvurderingsloven. Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

 

Der kan læses mere om kommunens begrundelse og klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 20. november 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2170 eller pr. mail miljo@hillerod.dk.

 

 

Link til afgørelse

Siden blev senest opdateret d. 01-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS