Afgørelse om ikke VVM-pligt etablering af ny distributionshub på Lokesvej 18, Hillerød

14-11-2018

Hillerød Kommune har afgjort, at etablering af ny distributionshub på Lokesvej 18 kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-miljøkonsekvensrapport).

PostNord Danmark har søgt om en vurdering af, om etablering af ny distributionshub på Lokesvej 18 skal miljøvurderes.

Anlægget er omfattet af miljøvurderingslovens lovens bilag 2 punkt 10 a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål, 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg og 10 e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne.

Projektets formål er at opføre en ny distributionshub, hvor der vil foregå sortering og lager af pakker, sortering af adresserede breve og blade og distribution af breve, pakker.

 

Hillerød Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet efter miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25 oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Hillerød Kommune har afgjort sagen efter miljøvurderingslovens §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om kommunens begrundelse og klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist som udløber den 12. december 2018.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2170 eller pr. mail miljo@hillerod.dk.

 

Link til afgørelse.

Siden blev senest opdateret d. 14-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS