Afgørelse om ikke krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt) af byggemodningsprojekt af Baunetgården

05-11-2018

Byggemodningsprojekt af Baunetgården, Baunevej 16, Alsønderup, er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Hillerød Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Afgørelse om miljøvurdering af byggemodningsprojekt Baunetgården

 
VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Det er Hillerød Kommunes samlede vurdering, at byggemodningsprojektet samt etablering af spildevandsledningen ikke vil kunne påvirke, overfladevand, grundvand, naturområder eller andre miljøforhold væsentligt negativt, og derfor ikke kan forventes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. 

 

Afgørelsen kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Siden blev senest opdateret d. 05-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS