Forslag til vandløbsregulativ for Gørløse Å i forhøring

24-10-2017

Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til nyt vandløbsregulativ for Gørløse Å. Regulativet skal erstatte de to gældende regulativer for Gørløse Å.

Forslag til Regulativ for Gørløse Å

Redegørelse - Bilag 2 til regulativ for Gørløse Å

Forslaget er i forhøring hos alle bredejere og eventuelle bemærkninger skal sendes til Hillerød Kommune på mail: majb@hillerod.dk senest den 7. november 2017.

I redegørelsen er alle ændringer beskrevet.

Vandføringsevnen for det nye regulativ er identisk med de tidligere regulativer, bortset fra de rørlagte strækninger der er beskrevet ud fra de faktiske forhold. Den primære ændring er en tilretning af stationeringen, så Gørløse Å nu går fra st. 0-5649 og ikke som tidligere er delt i to regulativer med to strækninger med hver sit startpunkt.
Der er desuden lavet enkelte småjusteringer, fx perioden for oprensning og hyppigheden af kontrol. Dette er gjort hvor de to regulativer afviger fra hinanden, og for at sikre at regulativet bedre afspejler de faktiske forhold. Ligeledes er regulativet tilpasset til nyt kotesystem.
Ændringer i regulativet vurderes ikke at have nogen væsentlige afstrømningsmæssige konsekvenser.

Forslaget vil evt. blive tilrettet på baggrund af modtaget bemærkninger eller indsigelser, og vil efterfølgende blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Det endelige regulativ forventes vedtaget i første kvartal af 2018 og vil træde i kraft i foråret 2018.

Har du spørgsmål kan du kontakte Maja la Cour Bohr på telefon 7232 2227 eller mail majb@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 24-10-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS