Vandindvinding – Ansøgning om foreløbig indvindingstilladelse til tre boringer på matr. nr. 1b og 1lq, Favrholm, Hillerød Jorder

21-06-2017

Hillerød Forsyning søger om lov til at etablere tre nye boringer ved Brødeskov for at undersøge om, der kan etableres en ny kildeplads til indvinding af drikkevand. Kan der det, ønsker Hillerød Forsyning af indvinde 1 mio. m3 pr. år fra kildepladsen.


Kildepladsen planlægges at bestå af i alt fire boringer, der etableres på nr. 1b og 1lq, Favrholm, Hillerød Jorder. Én boring er allerede etableret, ansøgningen gælder derfor etablering af tre nye boringer.

Kildepladsen ønskes anvendt til almen vandforsyning i Hillerød Forsynings forsyningsområde og skal aflaste forsyningens eksisterende kildepladser.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen. Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes skriftligt til Hillerød Kommune, miljo@hillerod.dk med angivelse af journalnummer 219-2017-25812, senest 28. juli 2017.

Yderligere oplysninger kan fås hos By og Miljø på tlf. 7232 2170.

Ansøgning

Bilag til ansøgningen:

Rapport

Appendiks 1

Appendiks 2

Appendiks 3

 

 

Siden blev senest opdateret d. 21-06-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS