Vandindvinding - Ansøgning om foreløbig indvindingstilladelse til fire boringer på matr.nr. 3i Freerslev By, Nr. Herlev

21-06-2017

Hillerød Forsyning søger om lov til at etablere fire nye boringer øst for Freerslev By for at undersøge om der kan etableres en ny kildeplads til indvinding af drikkevand. Kan der det, ønsker Hillerød Forsyning af indvinde 1 mio. m3 pr. år fra kildepladsen.

Kildepladsen planlægges at bestå af i alt 5 boringer, der etableres på matr. nr. 3i, Freerslev By, Nr. Herlev. Én boring er allerede etableret, ansøgningen gælder derfor etablering af 4 nye boringer.

 

Kildepladsen ønskes anvendt til almen vandforsyning i Hillerød Forsynings forsyningsområde og skal aflaste forsyningens eksisterende kildepladser.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen. Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til sagen sendes skriftligt til Hillerød Kommune, miljo@hillerod.dk  med angivelse af journalnummer 219-2017-25809, senest den 28. juli 2017.

Yderligere oplysninger kan fås hos By og Miljø  på tlf. 7232 2170.

Ansøgningen 

Billag til ansøgningen:

Rapport

Appendiks 1

Appendiks 2

Appendiks 3

Siden blev senest opdateret d. 21-06-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS