Nyt regulativ for vandløbene Uvelse Å og Rørbro er endeligt vedtaget

21-12-2017

Hillerød Byråd har den 20. december 2017 endeligt vedtaget regulativ for vandløbene Uvelse Å og Rørbro.

Regulativet erstatter de hidtil gældende regulativ fra 1993. Det nye vandløbsregulativ beskriver vandløbenes fysiske forhold samt vedligeholdelse og pligter ved vandløbene. Regulativet indeholder således bestemmelser om bredejerforhold fx drænudløb, bestemmelser om grødeskæring og oprensning, tilsyn og administrative forhold mv.

Det nye regulativ er tilpasset de aktuelle forhold registreret ved opmåling. I både Uvelse Å og Rørbro er regulativets bundkote sænket på en kortere strækning for at fritlægge eksisterende rørudløb i overensstemmelse med de faktiske forhold. Ændringerne har ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Hvor der er konstateret aflejret materiale, er dette oprenset.

Regulativ for Uvelse Å og Rørbro

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger til den 18. januar 2018. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk, finder du Klageportal og vejledning.

For spørgsmål til ovenstående kan By & Miljø kontaktes på natur@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 21-12-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS