Høring vedr. nedlæggelse af offentligt vejareal - Campus ved Carlsbergvej

02-11-2017

Hillerød Byråd har den 25. oktober 2017 truffet foreløbig beslutning om at nedlægge nogle offentlige vejarealer i forbindelse med Campus Projektet ved Carlsbergvej

Arealerne udgør tre dele af litra ”a” Hillerød Markjorder, som angivet på vedlagte kort, og har primært været anvendt til parkeringspladser.

Beslutningen om nedlæggelse af vejarealerne træffes med hjemmel i Lov om offentlige veje § 15. En stor del af arealet vil ikke længere skulle anvendes som færdselsareal, men i stedet anvendes til andre funktioner, jf. forslag til Lokalplan 432.

Ifølge Lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en offentlig vej der planlægges nedlagt, opretholdes helt eller delvist som vej, hvis den er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen vurderes at være vigtig for en ejendom. Hillerød Kommune vurderer ikke, at der er nogen ejendomme der mister sin vejadgang.

Skulle nogen grundejere mene at vejarealerne bør opretholdes, fordi de er af væsentlig betydning for deres ejendom, gives hermed frist jf. nedenstående til at kræve vejen opretholdt jf. Lov om offentlige veje § 124, stk. 7.

Frist for indsigelser
Der gives hermed en frist på 8 uger, løbende indtil den 28. december 2017 til at komme med indsigelser til beslutningen om nedlæggelse af vejarealet. Indsigelser eller bemærkninger sendes til Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park, trafikvejogpark@hillerod.dk.

Efter høringsfristens udløb træffes der endelig beslutning i sagen.

Byrådets beslutning af 25. oktober 2017

Kort over vejareal som skal nedlægges

Siden blev senest opdateret d. 02-11-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS