Høring af forslag til tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015-2027 og afgørelse om ingen miljøvurdering

29-09-2017

Hillerød Kommune sender hermed forslag til tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015-2027 i offentlig høring. Kommunen meddeler samtidig afgørelse om, at planen ikke er omfattet kravet om miljøvurdering.

Byrådet vedtog den 27. september 2017 at sende forslag til tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015 – 2027 i 4 ugers offentlig høring og vedtog desuden, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillægget.

Tillægget skaber planmæssig ramme for at ændre Hillerød Forsynings forsyningsstruktur. Hillerød Forsyning ønsker, at etablere et nyt vandværk ved Solrødgård og nedlægge Stenholt Vandværk og Frederiksgade Vandværk

Forslag til tillæg 1 til vandforsyningsplan 2015-2027

Du kan finde forslag til tillæg 1 til vandforsyningsplan 2015-2027 her. Tillægget er i offentlig høring til den 27. oktober 2017.

Du kan sende dit høringssvar til forslag til tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015-2027 til miljo@hillerod.dk eller sende det med post til Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar indkommet i høringsperioden, der giver anledning til rettelser, vil blive indarbejdet i planen inden den endelige vedtagelse. Planen træder først i kraft ved den endelige vedtagelse.

Afgørelse om at forslag til tillæg 1 til vandforsyningsplan 2015-2027 ikke skal miljøvurderes.

Hillerød Kommune har den 29. september 2017 truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af tillæg 1 til vandforsyningsplan 2015-2027. Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 448 af 10. maj 2017).

Afgørelsen kan påklages og klagefristen er den 27. oktober 2017. Du kan finde afgørelsen og klagevejledning her.

Siden blev senest opdateret d. 29-09-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS