Høringer og afgørelser 2017

Hillerød Byråd har den 20. december 2017 endeligt vedtaget Kommuneplan 2017.
Hillerød Byråd har den 20. december 2017 endeligt vedtaget lokalplan 432 for centerområdet, Campus Hillerød.
Hillerød Byråd har den 20. december 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 436 for boliger på Jespervej 21 og forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Byråd har den 20. december 2017 endeligt vedtaget regulativ for vandløbene Uvelse Å og Rørbro.
Afgørelse om at Alsønderup Vandværks anlæg af 1,2 km rentvandsledning i Ravnsbjergvej ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har den 21. november 2017 modtaget ansøgningen om tilladelse til tilslutning af sekundært grundvand til offentlig kloak i forbindelse med et anlægsprojekt.
Miljø- og Teknikudvalget har den 6. december 2017 godkendt forslag til nyt regulativ for Gørløse Å, som nu sendes i offentlig høring i 8 uger.
Hillerød Kommune har udarbejdet dispensation fra bestemmelserne i regulativet om friholdelse af et mindst 3,13 meter bredt arbejdsareal langs Slotsmøllegrøften.
Tilladelse til tilslutning af overfladevand fra tag og befæstede arealer (p-pladser) til regnvandsledning på ejendommen Milnersvej 39 C, 3400 Hillerød
Hillerød Byråd har den 29. november 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 424 for boligområde ved Baunetgården i høring
Hillerød Kommune har modtaget ansøgning om regulering af 3 rørlagte vandløb ved Overdrevsvejen i forbindelse med dennes udvidelse.
Hillerød Kommune meddeler den 30. november 2017 tilladelse til Tulstrup Sten og Grus ApS til midlertidig grundvandssænkning samt indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse ifm. råstofgravning
Hillerød Miljø- og Teknikudvalg har på vegne af Byrådet den 7. november 2017 godkendt at sende forslag til Klima, Natur og Landskabsplan for Favrholm og ledsagende miljøvurdering i høring.
Hillerød Kommune har godkendt reguleringstilladelse til overdækning af Pøle Å st. 2520 - 2531 - 11 meter mellem Herredsvejen og Roskildevej.
Hillerød Byråd har den 25. oktober 2017 truffet foreløbig beslutning om at nedlægge nogle offentlige vejarealer i forbindelse med Campus Projektet ved Carlsbergvej
Hillerød Byråd har den 25. oktober 2017 endeligt vedtaget lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i Alsønderup samt tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013.
Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til nyt vandløbsregulativ for Gørløse Å. Regulativet skal erstatte de to gældende regulativer for Gørløse Å.
I forbindelse med forestående boligbebyggelse i Frederiksbro, skal der etableres en stibro, som krydser Pøle Å 2 gange.
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til krydsning af vandløbet Pøle Å med to fjernvarmeledninger. Fjernvarmeledningerne monteres på vejbro, hvor Falkevej krydser Pøle Å.
Der er meddelt landzonetilladelse til etablering af oplagsplads for campingvogne og trailere på Roskildevej 199. Tilladelsen er givet på vilkår.
Hillerød Kommune sender hermed forslag til tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015-2027 i offentlig høring. Kommunen meddeler samtidig afgørelse om, at planen ikke er omfattet kravet om miljøvurdering.
Hillerød Byråd har den 27. september 2017 endeligt vedtaget lokalplan 434 for Kornmarkskolen, Ll. Lyngby samt tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013.
Hillerød Byråd har den 27. september 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 399 for Boliger og Sognehus ved Østergade samt forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Byråd har den 30. august 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 432 for Centerområdet, Campus Hillerød i høring.
Hillerød Kommune har udarbejdet reguleringstilladelse og §3 dispensation til overdækning af Pøle Å st. 2520 - 2531 - 11 meter mellem Herredsvejen og Roskildevej.
Miljø- og Teknikudvalget har den 8. august 2017 godkendt forslag til nyt regulativ for vandløbene Uvelse Å og Rørbro, som nu sendes i offentlig høring i 8 uger.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse samt dispensation inden for søbeskyttelseslinjen til Favrholm Sø til midlertidigt regnvandsbassin på ejendommen Smørkildevej 6, 3400 Hillerød, matr.nr.: 1 lr, Favrholm, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af bygning på i alt 812 m² indeholdende 12 boliger, personalefaciliteter, kontorer og møderum på ejendommen Strøvej 95, matr. nr.: 23 l, Gørløse By, Gørløse.
Hillerød Kommune har godkendt etablering af cykel/gangbro over privat grøft i Ullerød, matr. nr. 3mu, Ullerød By, Ullerød. Godkendelse kan påklages til og med den den 5. september 2017 jf. bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til nyt stuehus på ejendommen Meløsevej 25, 3320 Skævinge. Matr. nr.: 17 l, Skævinge By, Skævinge
Forslag til Kommuneplan 2017 har været i høring fra den 1. juli til den 15. september 2017.
Hillerød Kommune har d. 29. juni 2017 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, samt landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af vandhul på matr. nr. 7d, Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby, Præstehøjvej 5, 3320 Skævinge
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til ny maskinhal på 455 m på ejendommen Rønbjerg Alle 1. Matr. nr: 17 b, Freersvang, Freersvang som nu offentliggøres fra den 28. juni 2017.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til undervisningslokaler og væksthus på i alt 638 m² på Hillerød Lille Skole, Brødeskovvej 3, matr.nr.: 3 h, Hammersholt By, Nr. Herlev
Hillerød Byråd har den 21. juni 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i Alsønderup og forslag til tillæg 24 til Kommuneplan 2013 i høring.
Fra onsdag den 21. juni og til den 14. august er budgetmateriale for budget 2018-2021 i høring
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af anneks på 76 m2 på ejendommen Gøgevænget 5, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 1 r, Gøgehuset, Nødebo
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udgravning af et vandhul på ca. 400 m2 på matr. nr. 17a, Sigerslevøster By, Strø, Strølillevej 38, 3320 Skævinge
Hillerød Byråd har den 31. maj 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 434 for Kornmarkskolen, Ll. Lyngby og forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013 i høring
Hillerød Byråd har vedtaget de endelige naturhandleplaner for de to Natura 2000-områder; Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov samt Arresø, Ellemose og Ll. Lyngby, som Hillerød Kommune er berørt af.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til nyt 240 m² stuehus og 75 m² garage, samt anvendelsesændring af det eksisterende stuehus til erhverv på ejendommen Kurreholmvej 32, 3330 Gørløse. Matr. nr.: 25 , Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til garage på 98m² på ejendommen Odderdamsvej 1A, 3400 Hillerød, matr. nr.: 1 du, Hillerødsholm, Hillerød Jorder

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS