Supplerende miljøvurdering af Lokalplan 415 for Møllebro i høring

04-02-2016

Miljø- og Teknikudvalget har den 3. februar 2016 besluttet at sende en supplerende miljøvurdering af Lokalplan 415 og Kommuneplantillæg 14 i høring, idet de oprindelige visualiseringer af byggeriet ikke var korrekte

Supplerende miljøvurdering af Lokalplan 415 og Kommuneplantillæg 14

Lokalplan 415 for boligkvarter Møllebro samt Kommuneplantillæg 14 med miljøvurdering var i høring fra den 3. november 2015 til og med den 29. december 2015.

Et af emnerne i miljøvurderingen var en belysning af de visuelle konsekvenser af planforslagene. Det har senere vist sig, at nogle af visualiseringerne ikke var korrekt udformet i forhold til at belyse den reelle højde af byggeriet, og dermed heller ikke de visuelle konsekvenser af at bygge i lokalplanens max. højder.

Bygherre har derfor udarbejdet nye visualiseringer. De nye visualiseringer medfører mindre ændringer i miljøvurderingen. Derfor er det besluttet at iværksætte en høring af en supplerende miljøvurdering. Den supplerende miljøvurdering indeholder et revideret afsnit af Kulturarv, arkitektonisk- og arkæologisk arv, samt landskabelige værdier. Den resterende del af miljøvurderingen er stadig gældende.

Gælder det høringssvar jeg allerede har sendt stadig?
Nye høringssvar vil, sammen med de høringssvar der allerede er indkommet til forslag til Lokalplan 415, Kommuneplantillæg 14 samt miljøvurdering, indgå i byrådets behandling af de endelige planer. Det er derfor ikke nødvendigt at sende eksisterende høringssvar på ny. Kun såfremt man mener, at den supplerende miljøvurdering giver basis for ændring af et allerede afgivet høringssvar, eller danner baggrund for et nyt høringssvar, vil det være nødvendigt at sende et høringssvar til denne supplerende miljøvurdering.

Høringsperiode
Den supplerende miljøvurdering er i høring fra den 5. februar til og med den 19. februar 2016.

Eventuelle høringssvar kan sendes til:

byplan@hillerod.dk

eller til:

Hillerød Kommune
By og Miljø
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Evt. spørgsmål kan rettes til byplanlægger Rikke Jægersdorf 7232 2134 eller mail rija@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 04-02-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS