Høringer og afgørelser 2016

Hillerød Byråd har den 26. oktober 2016 endeligt vedtaget lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm.
Byrådet i Hillerød Kommune har den 21. december meddelt tilladelse til udledning af rense spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å og Havelse Å. Klagevejledningen fremgår af tilladelsen. Fristen for klage er den 19. janunar 2017.
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning af Pøle Å st. 2470 med spildevandsledninger. Krydsningstilladelsen med bilag sendes nu i 4 ugers høring jf. vandløbsloven.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til et 32 m² markbaseret solcelleanlæg på ejendommen Kurreholmvej 30, 3330 Gørløse, matr. nr.: 24 , Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune hiver hermed Ullerød Vandværk tilladelse til opsætning af UV-anlæg på vand fra afgang værk.
Hillerød Kommune giver hermed Gadevang Vandværk tilladelse til opsætning af UV-anlæg på vand fra afgang værk
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til krydsning med spildevandsledninger under Havelse Å st. 205, som nu sendes i høring i 4 uger jf. vandløbsloven.
Der er stor interesse for at tilkøre jord på især landbrugsjord i kommunens landzone. Kommunen har derfor udarbejdet et administrationsgrundlag for jordarbejder i landzone. Administrationsgrundlaget skal sikre en smidig, ensartet og hurtig sagsbehandling.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning af areal i forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan på ejendommen Baunevej 16, 3400 Hillerød, matr. nr.: 2 a, Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 og lokalplan nr. 257, § 9.3 til genbrug og opsætning af 6 lysmaster på græsbane 5 på Hillerød Stadion, ejendommen Selskovvej 76, matr. nr.: 1 zc, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til jordvold, terrænregulering og ny beplantning på Frederiksværksgade 197, 3400 Hillerød
Hillerød Kommune har givet tilladelse til, at Stenholt Vandværk udleder indtil et årligt maximalt volumen på 18.633 m3 renset filterskyllevand til vandløb fra 8. november 2016 og frem til 1. januar 2027.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til, at Nr. Herlev-Freerslev Vandværk udleder indtil et årligt maximalt volumen på 1.800 m3 renset filterskyllevand til Havelse Å fra 8. november 2016 og frem til 1. januar 2027.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til, at Meløse Vandværk (anlæg II) udleder indtil et årligt maximalt volumen på 570 m3 renset filterskyllevand til Æbelholt Å fra den 8. november 2016 og frem til 1. januar 2027.
Hillerød har givet tilladelse til, at Meløse Vandværk (anlæg 1) udleder indtil et årligt maximalt volumen på 800 m3 renset filterskyllevand til Mejerigrøften fra 8. nobember og frem til 1. januar 2027.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til, at Store Lyngby Vandværk udleder indtil et årligt maximalt volumen på 1,368 m3 renset filterskyllevand til vandløb fra den 8. november 2016 og frem til 1. januar 2027.
Hillerød Byråd har den 26. oktober 2016 godkendt VVM-redegørelsen for Nyt Hospital Nordsjælland endeligt i henhold til Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, § 7.
Hillerød Byråd vedtog den 22. juni 2016 lokalplan 420 for centerområde ved Frederiksværksgade i Hillerød samt Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013. Efterfølgende blev Hillerød Kommune opmærksomme på, at enkelte borgere ikke var blevet underrettet om planforslagene, hvilket er lovpligtigt efter planlovens § 26. Kommunen genoptog derfor behandlingen af Lokalplan 420 og Kommuneplantillæg nr. 19 og gennemførte en ny høring, hvor de berørte borgere fik mulighed for at komme med høringssvar. Herefter har Byrådet genbehandlet planforslagene, hvor både høringssvar modtaget i den oprindelige høringsperiode og nye høringssvar indgik.
Hillerød Byråd har den 26. oktober 2016 endeligt vedtaget lokalplan 422 for fortætning af Lærkeparken i Hillerød og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af anneks til eksisterende bolig på ejendommen Damvejen 13, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 4 f, Bendstrup By, Alsønderup
Hillerød Byråd har den 26. oktober 2016 godkendt at sende forslag til lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød og forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 i høring.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af et flytbart læskur til heste på ejendommen Harløsevej 175, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 15 b, Harløse By, Tjæreby
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af ridebane på ejendommen Ødamsvej 26, 3400 Hilelrød. Matr. nr.: 1 ec, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Miljø- og Teknikudvalget har den 5. oktober 2016 vedtaget at sende forslag til 2 Natura 2000 handleplaner i offentlig høring. Det drejer sig om handleplaner for Natura 2000 områderne: Gribskov, Esrum Sø og Snævret skov, samt Arresø, Ll. Lyngby Mose og Ellemosen.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til ridebane og løsdriftsstald, Damhøjvej 5, matr. nr. 34, Uvelse By, Uvelse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til renovering af sydhangar på ejendommen Kurreholmvej 39, matr. nr. 5 bc, Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til besøgsgård mv. på Nejedevej 20, matr. nr. 7 c, Tulstrup By, Alsønderup
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til garagebygning på 91 m² på ejendommen Præstehøjvej 10, 3320 Skævinge, matr. nr.:17 g, Meløse By, Ll. Lyngby
Hillerød Kommune har afgjort at ”Undersøgelsesboring ved Brødeskov” kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en max 2000 m² sø på ejendommen Hasejevej 10, 3320 Skævinge. Matr. nr.: 5 g, Meløse By, Ll. Lyngby
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udvidelse af bolig til 256 m² på ejendommen Kulsviervej 31, 3400 Hillerød, matr. nr. 189 b, Hillerød Overdrev
Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner har besluttet at fremme Hillerød Forsynings reguleringsprojekt for Havelse Å, hvor åen gøres dybere og/eller bredere og sender nu projektet i høring.
Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner har afgjort, at Hillerød Forsynings reguleringsprojekt for Havelse Å kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af ridebane på ejendommen Engvej 45, 3330 Gørløse, matr. nr. 4 y, Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udvidelse af boligareal i stuehus på ejendommen Møllehøjvej 5, 3400 Hillerød, matr. nr. 18 , Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommunes Regulativ fur husholdningsaffald er i høring fra den 2. september 2016 til 30. september 2016.
Byrådet har den 31. august valgt at sende tillæg nr. 5 til spildevandsplanen i offentlig høring. Tillægget omhander hovedtracéet for spildevandsledninger mellem Munkeengen og det nuværende renseanlæg på Kirsebær alle
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til etablering af sø en på ca. 500 m2 på ejendommen matr. nr. 7b, Nejede By, Alsønderup, Møllerisvej 6, 3400 Hillerød
Hillerød Byråd har den 31. august 2016 endeligt vedtaget lokalplan 419 for et boligområde i Gørløse samt Kommuneplantillæg 18.
Hillerød Kommune har godkendt etablering af et minikraftvarmeværk på kursusejendommen Egelund Slot.
Hillerød Kommune har godkendt etablering af fjernvarmeforsyningen i Ullerød Nord.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til stutteri og hestepension på Nordhøjvej 5, Hillerød
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til terrænregulering på Roskildevej 179, 3400 Hillerød
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning og etablering af forsinkelsesbassin, samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til udvidelse af forsinkelsesbassin på ejendommen Lystrupvej 25, 3330 Gørløse, matr. nr. 5 bø og 5a, Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har afgjort, at den del af projektet der angår Hillerød kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).
Hillerød Kommune har givet tilladelse til etablering af to broer over Slotsmøllegrøften.
Hillerød Kommune har givet tilladelse til regulering af Slotsmøllegrøften.
Hillerød Kommune har afgjort, at flytning af udledningspunkt fra Hillerød Centralrenseanlæg til Munkeengen kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).
Landzonetilladelse til garage på 104 m² på Store Lyngbyvej 55. Matr. nr.: 9 f, Ll. Lyngby By, Ll. Lyngby
Landzonetilladelse til indretning af håndværkerby på ejendommen Smørkildevej 8, 3400 Hilerød. Matr. nr.: 1 ma, Favrholm, Hillerød Jorder

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS