Kommuneplantillæg om vandplan konsekvensrettelser i høring

05-05-2015

Kommuneplantillæg om vandplan konsekvensrettelser i høring fra 5. maj til 30. juni 2015

Byrådet besluttede den 29. april 2015 at sende forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 i 8 ugers offentlig høring fra den 5. maj – 30. juni 2015. Kommuneplantillægget er en konsekvensrettelse af kommuneplan 2013 i henhold til de vedtagne vandplaner for første planperiode (2009-2015).

Statens vandplaner blev oprindelig vedtaget i december 2011, men blev et år senere kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet. Nye vandplaner blev vedtaget den 30. oktober 2014.

Hillerød Kommune er omfattet af to vandplaner: Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord samt Vandplanen for Øresund. Størstedelen af kommunen ligger dog indenfor oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.

I Kommuneplan 2013 er indskrevet Regionplan 2005's retningslinjer, idet den var gældende, da kommuneplanen blev vedtaget. De vedtagne vandplaner erstatter nu Regionplan 2005, og kommuneplanen skal derfor konsekvensrettes. I kommuneplanen er der taget hensyn til, at vandplanerne blev vedtaget i løbet af kommuneplanens gyldighedsperiode. I kommuneplanen er regionplanens retningslinjer indskrevet med blå skrift og vandplanernes forventede indhold indskrevet med rød, overstreget tekst. Der er sket ændringer i de nu vedtagne vandplaner i forhold til de vandplaner, der blev vedtaget i 2011. Den røde, overstregede tekst i kommuneplanen kan derfor ikke direkte indsættes, men skal først rettes til.

Se rettelserne i forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 her

Hvis du har bemærkninger til kommuneplantillæg nr. 12, skal de være kommunen i hænde senest den 30. juni 2015.

Høringssvar kan sendes pr. mail til natur@hillerod.dk eller med post til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Siden blev senest opdateret d. 03-05-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS