Planstrategi 2015

04-11-2015

Planstrategi 2015 for Hillerød Kommune i høring. Planstrategi 2015 tager afsæt i Hillerød Kommune s Vision ”Læring og Livskraft og er det fysiske aftryk af visionen.

Hillerød Byråd har d. 28. oktober 2015 godkendt at sende Planstrategi 2015 i høring. Planstrategien har fokus på den fysiske planlægning, altså på hvordan vores byer og landområder skal se ud fremover, og sætter retningen for hvad vi skal arbejde med i den kommende kommuneplan.

Planstrategien har 7 temaer, hvor der er særlig fokus på at styrke og udvikle indsatsen i den kommende 4 årige periode:

• Detailhandel – fordi vi vil fastholde og udbygge Hillerøds rolle som handelscentrum i Nordsjælland
• Erhverv – fordi vi vil være en attraktiv kommune at arbejde og drive virksomhed i
• Uddannelse – fordi vi vil være uddannelsesmetropol
• Byliv – fordi vi vil skabe attraktive handels- og mødesteder, hvor borgerne færdes
• Fremtidens boliger – fordi vi vil skabe et boligudbud der imødekommer borgernes behov og ønsker
• Natur og det åbne land – fordi natur og kulturværdier skal styrkes som et aktiv for kommunen
• Trafik – fordi et velfungerende transportsystem er en forudsætning for at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune

Planstrategi 2015

Høringsperiode
Planstrategi 2015 er i høring fra den 2. november til den 28. december 2015.

Her kan du høre mere:
 
Der afholdes 2 borgermøder om planstrategien i høringsperioden:

D. 18. november kl 16-18 på Rådhuset, Trollesmindealle 27 inviteres virksomhederne i Hillerød Kommune til en orientering om planstrategien, hvor fokus vil være strategien for handel og erhvervsområdet og de muligheder det giver virksomhederne.

D. 24. november kl 17-19 på Rådhuset Trollesmindealle 27 inviteres borgerne i Hillerød Kommune til en orientering om planstrategien. Der vil blive lagt vægt på udviklingen af fremtidens boliger, byliv og det åbne land.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til Planstrategi 2015, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 28. december 2015.
De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.
Når byrådet har vedtaget planstrategien, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.
Den endelige planstrategi annonceres her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af Planstrategi 2015
I henhold til lov om miljøvurdering, er planer og strategier, der sætter bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder, og som er opført på bilag 3 eller 4 til loven, eller som kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, omfattet af loven om miljøvurdering. Planstrategi 2015 med Agenda 21 strategi for Hillerød Kommune fastsætter ikke bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder og vil ikke påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, og er således ikke omfattet af loven.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS