Forudgående høring om ændring af detailhandelsrammen for Møllebro

27-05-2015

I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området ved Møllebro indkalder Hillerød Kommune ideer og forslag til detailhandelsrammerne for området

Møllebroområdet er i nuværende kommuneplan udlagt til regionalt detailhandelscenter, med større udvalgsvarebutikker og butikker der forhandler særligt pladskrævende varer.

Bygherre har nu droppet projektet om et regionalt detailhandelscenter og ønsker at omdanne området til et boligområde.

Konvertering til boligprojekt medfører, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der fjerner den udlagte detailhandelsramme til detailhandelscenter.

Derudover skal der i det kommende kommuneplantillæg 14, ske en ændring af den anvendelsesbestemmelse som er gældende for området, ligesom der skal ske en revidering af max. arealer og max. højder.

Dette vil blive fastlagt i forslag til kommuneplantillæg 14, der skal udarbejdes sideløbende med lokalplanen for området, der vil hedde forslag til lokalplan 415 for boligkvarter Møllebro.

For nærmere beskrivelse se her

Foreløbig tidsplan
Forhøring og indkaldelse af forslag og idéer løber fra den 27. maj til den 24. juni 2015.

På baggrund af de indkomne forslag og idéer vil der herefter blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 14, samt efterfølgende forslag til lokalplan 415 for boligkvarter Møllebro i Hillerød.

Begge planforslag vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af de indkomne bemærkninger og forslag, skal byrådet herefter endelig vedtage planerne.

Det forventes at der foreligger endelig vedtaget lokalplan for området i løbet af foråret 2016.

Har du bemærkninger, forslag eller idéer?
Hvis du har forslag og idéer til ændring af rammerne for området, skal vi have modtaget dine idéer og forslag senest den 24. juni 2015 kl. 12.00.

Du kan sende dem på mail til byplan@hillerod.dk

eller til:

Hillerød Kommune
By og Miljø
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Byplanlægger Rikke Jægersdorf
tlf. 7232 2134
rija@hillerod.dk

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS