Forslag til lokalplan for 415 samt kommuneplantillæg 14 i høring – Boligkvarter Møllebro

02-11-2015

Hillerød Byråd har den 28. oktober 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan 415 for boligkvarter Møllebro i Hillerød og forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 i høring. Der er udarbejdet en samlet miljørapport af begge planer

Indhold i lokalplanforslaget
Baggrunden for lokalplanen er en anmodning om, at omdanne hele Møllebro området til et boligområde, der fortrinsvis skal bestå af punkthuse, etagehuse og byhuse.

Byggeriet skal placeres med tilbagetrukket facader ud mod de om-kransende indfaldsveje, Herredsvejen og Roskildevej, og med de indre grønne opholdsarealer ud mod en grøn kile, som placeres midt i området, og som derved skaber sammenhæng med Bøllemosen mod syd og Munkeengen mod nord.

Højdemæssigt spænder byggeriet fra 15 meter i indblikskilen ned mod Bøllemosen og op til 25 meter ud mod Herredsvejen. Derudover muliggør lokalplanen 5 punkthuse i op til 45 meters højde inde i området, samt et 6 punkthus i en max. højde på 31,5 meter.

Ud over boliger, kan der placeres private parkeringshuse, eller parkering i konstruktion til at opfylde områdets parkeringskrav, samt servicefunktioner, én dagligvarebutik på max. 1.000 m² og en mindre dagligvareenhed på max. 200 m². Begge som beregnet i planloven. De bymæssige funktioner, såsom service og butikker skal placeres omkring hovedstrøget, som placeres i forlængelse af Slangerupgade ved Føtex.

Forslag til lokalplan 415 for boligkvarter Møllebro

 

Indhold i Kommuneplantillægget
Formålet med kommuneplantillæg er; at muliggøre en revision af detailhandelsrammen for rammeområde SB.C.17 og SB.E.4, at ændre på den overordnede trafikstruktur i området, samt at ændre på områdets anvendelser og max. højde. Derudover er der mindre ændringer i afgrænsningen af rammeområde SB.E.4, EO.E.9 og EO.B.2.

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013

Miljørapport

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 3. november til den 29. december 2015.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde tirsdag den 15. december 2015 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.  Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 29. december 2015.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2134, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.


  

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS