Høringer og afgørelser 2015

Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til læskur til heste på ejendommen Lystrupvej 66, 3550 Slangerup, matr. nr. 3 b Lystrup By, Uvelse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til husstandsvindmølle på ejendommen Skævinge Overdrevsvej 1, 3320 Skævinge. Matr. nr. 23 b, Skævinge By
Hillerød Kommune har meddelt endelig restaureringstilladelse på Gørløse Å på en kortere strækning st. 1400-1900.

Planstrategi 2015

04-11-2015
Planstrategi 2015 for Hillerød Kommune i høring. Planstrategi 2015 tager afsæt i Hillerød Kommune s Vision ”Læring og Livskraft og er det fysiske aftryk af visionen.
Hillerød Byråd har den 28. oktober 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan 415 for boligkvarter Møllebro i Hillerød og forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 i høring. Der er udarbejdet en samlet miljørapport af begge planer
Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Lyngevej 4, Nr Herlev, 3400 Hillerød, matr. nr. 6c Herlev By, Nr. Herlev
Hillerød Byråd har den 28. oktober 2015 endeligt vedtaget lokalplan 413 for tæt-lav boliger ved Søbuen i Ullerød Syd
Hillerød Byråd har den 28. oktober 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan 400 for Ullerød Nord og forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 i høring
Hillerød Kommune indkalder ideer og forslag forud for udarbejdelse af VVM for Nyt Hospital Nordsjælland
Landzonetilladelse til opførelse af 70 m² garage på ejendommen Gøgevænget 12, 3400 Hillerød, matr. nr. 1 ab Gøgehuset, Nødebo
Landzonetilladelse til 72 m² orangeri på ejendommen Harløsevej 234 A, 3400 Hillerød, matr. nr. 10a Harløse By, Tjæreby
Landzonetilladelse til selvstændig bolig på døgninstitutionen Rønnegården, Strøvej 93-95, 3400 Hillerød, matr. nr. 23h Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opsætning af antennemast på ejendommen Holmegårdsvej 1 A, 3320 Skævinge, matr. Nr. 7a, St. Lyngby By, Lille Lyngby
Hillerød Kommune har udarbejdet tilladelse til vandløbsregulering af privat rørlagt vandløb på ejendommen Meløsevej 33, Hillerød
Hillerød Byråd har den 30. september 2015 endeligt vedtaget lokalplan 412 for Bauhaus i Hillerød samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013
Hillerød Byråd har den 30. september 2015 endeligt vedtaget lokalplan 411 for Slotsgade 25
Hillerød Byråd har den 30. september 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan 401 for Erhvervstrekanten og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 i høring frem til den 1. december 2015
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af 2 nye staldbygninger på ejendommen Rønnekrogen 21, 3400 Hillerød, matr. nr. 8 a Trollesminde, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning i forbindelse med etablering af regnvandsbassin på ejendommen Torpegaard, Torpegårdsvej 10, 3320 Skævinge
Miljø- og Teknikudvalget har den 9. september 2015 godkendt forslag til nyt regulativ for Æbelholt Å, som nu sendes i offentlig høring i 8 uger
Hillerød Kommune har afgjort, at der i forbindelse med anlægget af Solrødgård Klima- og Miljøpark ikke skal etableres et paddehegn ud mod Hillerødmotorvejens forlængelse
Landzonetilladelse til opførelse af ny bygning til 4 bo-enheder for botilbud, Danshøj, på ejendommen Frederiksværksgade 160, 3400 Hillerød, matr. nr. 1 c Ullerød By, Tjæreby
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til nedrivning og genopførelse af ny bebyggelse på ejendommen Indelukkevej 9, Alsønderup, 3400 Hillerød, matr. nr. 2 f Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommune har truffet beslutning om, at udstykningen af 6 parceller på Enggårdsvej, Uvelse kan forsynes med naturgas og at dette ikke kræver godkendelse efter Varmeforsyningsloven.
Hillerød Kommune har afgjort, at kunstgræsbane ved Milnersvej kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)
Hillerød Kommune har afgjort at opstilling af en husstandsvindmølle på Skævinge Overdrevsvej 1, 3320 Skævinge kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)
Hillerød Kommune har udarbejdet forslag til restaureringstilladelse på Gørløse Å på en kortere strækning st. 1400-1900
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på ejendommen Selskovvej 39, 3400 Hillerød, matr. nr. 4 a Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Byråd har den 26. august 2015 endeligt vedtaget tillæg 12 til Kommuneplan 2013
Hillerød Byråd har den 26. august 2015 endeligt vedtaget lokalplan 410 for et boligområde i Uvelse
Hillerød Byråd har den 26. august 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan nr. 414 for et erhvervs- og uddannelsesområde ved Milnersvej og forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 i høring
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opstilling af husstandsvindmølle på ejendommen Holmegådrsvej 1 A, 3320 Skævinge
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af ridebane på ejendommen Jespervej 246, matr.nr. 103a, Hillerød Overdrev
Hillerød Kommune sender forslag til regulering af privat vandløb på ejendommen Meløsevej 33 i 4 ugers høring i henhold til vandløbsloven
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af 250 m² stor sø, samt udlægning af jord på en bræmme mellem 2 beskyttede søer på ejendommen Baunevej 16, Hillerød, matr. nr. 2a og 2k, Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til løsdriftstald på 72 m² på ejendommen Jespervej 246, matr. nr. 103a Hillerød Overdrev
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til nyt enfamiliehus efter nedrivning af stuehus på ejendommen Kurreholmvej 38, matr.nr. 28a Gørløse By, Gørløse
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til MTB teknikbane på ejendommen Frydenborgvej 27 P, 3400 Hillerød, matr. nr. 1 c Hillerødsholm
Vedtægterne for Landvindingslaget Nødebo-Holt Enge er revideret og sendes nu i høring i 4 uger.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til enfamiliehus, carport samt overdækket terasse på Egestedvej 1, St. Lyngby, 3320 Skævinge
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en sø på 400 m2, som skal fungere som ynglevandhul for den truede og sjældne løgfrø
Hillerød Byråd har den 24. juni 2015 endeligt vedtaget lokalplan 407 for en etagebebyggelse på Nordre Jernbanevej
Hillerød Byråd har den 24. juni 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan nr. 413 for tæt-lav boliger ved Søbuen i Ullerød Syd i høring
Hillerød Byråd har den 27. maj 2015 vedtaget nyt regulativ for Pøle Å. Regulativet skal erstatte det hidtil gældende regulativ for Pøle Å, som er fra 1982
Hillerød Kommune har afgjort, at opstilling af en husstandsvindmølle på Holmegårdsvej 1, 3320 Skævinge kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet
Hillerød Kommune har afgjort, at ”Boligkvarter Møllebro” kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet
I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for området ved Møllebro indkalder Hillerød Kommune ideer og forslag til detailhandelsrammerne for området
Hillerød Kommune har udarbejdet reguleringstilladelse på Havelse Å – Stryg - st. 799-912
Hillerød Kommune har afgjort, at opbevaring af spildevandsslam/biogødning i eksisterende gyllebeholder, på Krogvej 19 i Skævinge, kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet
Hillerød Byråd har den 29. april 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan nr. 412 for Bauhaus i Hillerød og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 i høring.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS