Hillerød Kommune har fået en ny klimastrategi

30-06-2020

Vi skal sammen begrænse udledningen af drivhusgasser væsentligt i de kommende år. Derfor har Hillerød Byråd den 24. juni 2020 vedtaget en ny klimastrategi.

Strategien har titlen ’Sammen om klimaet’ og er vedtaget af byrådet sammen med en klimahandleplan for de første 2 år. Klimastrategien sætter retningen for, hvordan vi begrænser udledning af CO2.

Den lokale strategi mod den globale opvarmning sætter med sin vision og 4 fokusområder retningen for, hvordan vi sammen skal fortsætte arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser i Hillerød Kommune.

”Alle skal tage ansvar, og selvom problemet for kloden er kolossalt, og vi kun er 50.000 borgere, så kan vi sætte et større positivt aftryk end vores antal tilsiger. Vores symbiose-samarbejde mellem de offentlige og private virksomheder har allerede ført til bedre miljøløsninger, som også er bedre økonomiske løsninger. Det kan inspirere andre. Grøn omstilling er også en økonomisk omstilling som kan skabe arbejdspladser. Tænk bare på vindmølle-eventyret, hvor lovgivning om mål og økonomiske incitamenter skabte en stor positiv forandring’’, siger borgmester Kirsten Jensen.

”Den globale opvarmning er en stor fælles udfordring, som vi sammen skal være med til at finde løsninger på og arbejde sammen om. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi nu har vedtaget en ny klimastrategi, som vil bringe os et stort skridt videre i arbejdet med at begrænse CO2-udslippet fremover. Og hver eneste af os kan yde vores bidrag – virksomheder, kommunen og borgerne” siger formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen.

Den nye klimastrategi har en vision om, at vi skal bidrage væsentligt til en reduktion af drivhusgasudslippet i Hillerød Kommune. Strategien er et arbejdsredskab, som skal behandles hvert andet år, så politikerne hele tiden kan følge, hvordan udviklingen går, og om der skal sættes nye tiltag i værk. Det er både Hillerød Kommune betragtet som virksomhed og kommunen betragtet som samlet geografisk enhed.

”Hillerød Kommune er en vigtig aktør i det lokale klimaarbejde. Vi skal, når det handler om kommunen betragtet som virksomhed, være med til at feje for egen dør f.eks. gennem fortsat reduktion af energiforbruget i de kommunale bygninger eller være med til at påvirke markedet med de kommunale indkøb. Dernæst skal kommunen agere i vores rolle som myndighed og som medejer af selskaber – bl.a. Hillerød Forsyning. Sidst men ikke mindst som facilitator og medskaber af den grønne omstilling sammen med borgere og virksomheder. Det er alle strenge, som vi vil benytte os af i arbejdet med strategien”, siger Louise Colding Sørensen.

I arbejdet med strategien har både borgere og virksomheder deltaget, blandt andet på workshops og med høringssvar.

”Jeg har oplevet, at der gennem hele forløbet har været et stort engagement fra alle. Blandt andet på de workshops, der er blevet afholdt undervejs med virksomheder og borgere. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for. Det voksende engagement omkring klimaudfordringen skal vi bygge videre på. Forhåbentligt vil det også blive til mange flere samarbejder på kryds og tværs, når strategiens vision skal omsættes til virkelighed gennem de konkrete handleplaner”, siger Louise Colding Sørensen.

Yderligere fakta

Klimastrategien fokuserer på den forebyggende indsats, hvor målet er at begrænse udledningen af drivhusgasser. Tilpasningen til klimaforandringerne er ikke en del af strategien, men er indarbejdet i spildevandsplanlægningen, og byrådet har vedtaget, at der skal udarbejdes en skybrudsplan, som fastlægger, hvordan ekstremregn skal håndteres fremover.

Klimastrategien har følgende vision:

  • At Hillerød Kommune, betragtet som geografisk enhed, har en fossilfri el- og varmeforsyning i 2035.
  • At Hillerød Kommune, betragtet som geografisk enhed, har en fossilfri transportsektor i 2050.
  • At Hillerød Kommune fortsat arbejder med at begrænse CO2-udslippet fra kommunen betragtet som virksomhed
  • At Hillerød Kommune arbejder for at skabe fokus på klimaforebyggelse sammen med borgerne og virksomhederne i en fortsat grøn og klimavenlig omstilling.

Vision understøttes af 4 fokusområder:

  1. Fossilfri forsyning
  2. Klimavenlig transport
  3. Sammen om klima
  4. Ressourcebevidst kommune

De 4 fokusområder indeholder i alt 12 strategiske indsatsområder.

Se Klimastrategi for Hillerød Kommune - SAMMEN OM KLIMAET her

Se Handleplan 2020-21 for Klimastrategi for Hillerød Kommune her

Kontaktoplysninger
For yderligere information kontakt
Borgmester Kirsten Jensen
72320001

Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget
Louise Colding
72320061

Du kan læse mere om processen med klimastrategien her

Siden blev senest opdateret d. 20-11-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her