Vandløbsrestaurering i Kollerød Å

30-08-2019

Hillerød Kommune gennemfører i samarbejde med Allerød Kommune vandløbsrestaurering i Kollerød Å.

Projektet finansieres af EU, Miljø- og Fødevareministeriet, Hillerød Kommune og Allerød Kommune.

Den Europæiske Union og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond investerer i hav og fisk, og midlerne skal bl.a. medvirke til at opnå god tilstand i vandløb, fjorde og havet.

Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre de fysiske forhold i tre vandløbsstrækninger i Kollerød Å. Det er målet at opnå en god økologisk tilstand i øvre Kollerød Å iht. statens vandplan 1 (2009-2015). Projektet skal sikre bedre levevilkår for dyre- og plantelivet, samtidig med at vandmiljøet forbedres.

Beskrivelse af projektet
Projektstrækningen omfatter i alt 2.263 meter. Restaureringsarbejdet omfatter tre delstrækninger beliggende mellem Børstingerød Mose og Flintholmvej.

Arbejdet består af:

  • Udlæg af gydebanker
  • Udlæg skjulesten/natursten som strømkoncentratorer
  • Udlæg af træ/sten til smådyr og fisk

Tidsplan
Projektperioden løber fra den 16. september 2015 til den 17. september 2019 iht. statens tilskudsordning. Allerød og Hillerød Kommune forventer, at restaureringsprojektet udføres i sensommeren 2019.

Økonomi
Allerød og Hillerød Kommune har fået tilsagn om tilskud til projektomkostningerne vedr. restaureringen i Kollerød Å fra daværende NaturErhversstyrelsen (i dag Landbrugs- og Fiskeristyrelsen). Kommunerne har fået udarbejdet et anlægsoverslag for projektet, der lyder på 138.650 kr.

Se den fulde projektbeskrivelse vedr. restaureringsprojekt Kollerød Å her

Se tilladelse til restaureringsprojekt i Kollerød Å her

Siden blev senest opdateret d. 30-08-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS