Nu skal de store nye vejkryds i Favrholm indvies

19-08-2019

To nye vejkryds på Overdrevsvejen er nu færdiganlagt og åben for trafikanter. Krydsene indvies fredag den 30. august kl. 16 ved det østlige kryds modsat Hillerød Kraftvarmeværk. Alle er velkomne.

Vejkrydsene er det første af de større anlæg i Hillerøds nye bydel, Favrholm, der står færdig og tages i brug. Og det er der en god grund til. For selvom der ikke er meget trafik fra sidevejene lige nu, så begynder Region Hovedstaden opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland senere på året. Vejkrydsene skal sikre at trafikken afvikles trygt og sikkert til og fra byggepladsen ved hospitalet.

 

INFO om anlægget:

Størrelsen af vejkrydsene vidner om, hvad vi vil opleve af aktivitet i Favrholm, efterhånden som bydelen bliver udviklet. I krydsområdet er vejen blevet udvidet fra at være en cirka 8 meter bred 2-sporet vej til 32 meter bred vej med midterheller og op til 7 kørespor. Krydsene er designet efter nyeste viden. Det omfatter at:

  • signalet er trafikstyret, så radarer registrerer trafikken i hver retning i vejkrydsene, og kun giver grønt lys til de retninger hvor der kører biler.
  • vejvandet bliver renset for bl.a. olierester i nyanlagte regnvandsbassiner i hvert af de to kryds. Herudover bliver regnvandet fra vejen forsinket i bassinerne med henblik på at minimere risiko for oversvømmelser og erossioner i de åløb som regnvandet udledes til.
  • Krydsene er forberedt til at Overdrevsvejen bliver udvidet til 4-spor, hvilket er tilvalg i Vejdirektoratets projekt for forlængelse af Hillerødmotorvejen.

Favrholm:

I Hillerøds nye bydel Favrholm vil der henover de kommende år ske en stor udvikling. På den sydlige side af Overdrevsvejen åbner Favrholm Station og tilhørende stationsforplads og stibro, i området mellem hospital og stationen opføres en ny bydel med tilhørende stianlæg, og mellem hospitalsgrunden og Roskildevej byggemodnes til et større erhvervs- og boligområde. Vejkrydsene udgør rygraden i alle disse anlæg, idet adgang til de nye områder samt eksisterende ejendomme i Hestehave sker via vejkrydsene. Følg med i udviklingen af Favrholm på www.favrholm.dk

Siden blev senest opdateret d. 19-08-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS