Kom med din idé til Kjeldsvangkilen - et af "byens åndehuller"

30-04-2019

Hillerød Kommune ønsker at skabe mere mangfoldighed i den bynære natur. Nu kan du bidrage med ideer til udviklingen af det kulturhistoriske område Kjeldsvangkilen, som også rummer fortidsmindet Rokkestenen.

Kom og se området og hør mere på en gåtur i Kjeldsvangkilen søndag den 12. maj kl. 11-13. Vi går en tur ad trampestien langs de gamle vangediger ud til den markante langdysse kaldet ”Rokkestenen”. Langdyssen er en af landets største og mest bemærkelsesværdige. På turen kan du høre om tankerne om at forskønne området og komme med dine egne ideer og meninger. 

Mødested: Peder Oxes Alle, v. rundkørsel Jernaldervej og Brenum Park.

Tag cyklen derud. Hvis du er i bil kan du parkere langs Peder Oxes Alle eller på Novos nordlige parkeringplads, Prenum Park.

Vi vil især gerne have dine ideer og forslag til:

  • hvad kan skabe mere natur i området
  • pleje og synliggørelse af kulturhistoriske spor og fortidsminder
  • bedre muligheder for friluftsliv.

Louise Colding, formand for Natur, Klima og Miljøudvalget: ”Jeg glæder mig til at få skabt en lille perle af et udflugtsmål tæt på byen, hvor man kan fornemme historiens vingesus over Hillerød”,

Send din idé eller forslag til natur@hillerod.dk inden den 1. juni 2019.

Kjeldsvangkilen – fremtidig anvendelse
Hillerød Kommune arbejder med en helhedsplan for området. Formålet med projektet er, at sikre kulturspor og udsigten til Frederiksborg Slot samt at pleje af fortidsmindet Rokkestenen, vangdigerne og naturen i området. Planen skal samtidig underbygge byrådets vision om, at Hillerød skal være en grøn kommune, og medvirke til at skabe mere mangfoldighed i bynær natur.

En anden del handler om at skabe forberedt rekreativ anvendelse af det store grønne område ved at etablere stiforbindelse mellem kilen og Favrholm, og skabe plads til at børn i alle aldre kan udfolde sig. I den forbindelse inviteres borgere og naboer til at komme med deres mening og idéer, der kan være med til at gøre den endelige plan bedre. Den endelige plan vil blive forelagt de politiske beslutningstagere. Forslag der besluttes vil føres ud i livet over en årrække. Afhængig af at der afsættes penge eller findes økonomisk støtte til at gennemføre forslag.

Fakta
Størrelse: 70 ha
Ejer: Hillerød Kommune
Planmæssige forhold: Natur- og landskabskile, skal fastholdes ubebygget, åbent og uforstyrret
Kulturværdier: Fredet langdysse fra bondestenalderen, beskyttet vangdiger af sten
Naturværdier: beskyttet engareal og vandhuller
Anlæg: stitunnel og trampesti til langdysse
Drift: pt. bortforpagtet til landbrugsdrift, henholdsvis dyrkning og græsning

Siden blev senest opdateret d. 30-04-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her