Kom til workshoppen "Sammen om sundhed"

17-09-2018

Hillerød Kommune inviterer til workshop om, hvordan der de kommende år skal arbejdes med sundhed og forebyggelse. Alle interesserede er velkomne.

Sundhed har betydning for livskvalitet og handler om mange forskellige ting. I Hillerød Kom­mune arbejdes der bredt med sundhed, fx træning og tilbud til mennesker med kronisk syg­dom, gå-grupper for ældre, fællesspisninger, selvværdskurser for unge, spil, der fremmer god festkultur, bevægelse i folkeskolen, udeliv for udsatte borgere og mange andre ting. Og den 4. oktober kan interessere­de borgere, repræsentanter for foreninger og organisati­oner og erhvervsdrivende i Hillerød komme med deres bud på, hvordan kommunen skal arbejde med sundhed og forebyggelse de kommende år. Det sker i Støberihallen på Nordstensvej 1 fra klokken 19-21.

Der er mulighed for mini fællesspisning fra 18.15-19.

Program

  • Mulighed for mini fællesspisning og netværk (valgfrit)
  • Hanne Kirkegaard, udvalgsformand i Idræts- og Sund­hedsudvalget, byder velkommen.
  • Hvad fortæller Sundhedsprofil 2017 om Hillerød-bor­gernes sundhed?
  • Folkesundhed og forebyggelse: Sunde rammer for borgernes liv i hele kommunen. Oplæg af Tine Curtis, leder af Center for forebyggelse i praksis, KL, Forsk­ningschef Ålborg Kommune, adj. Professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.
  • Inspirationsstationer, hvor politikerne tager imod inspiration og ideer til sundhedsarbejdet i kommunen de kommende år, krydret med eksempler på sund­hedsfremmende tiltag.
  • Afrunding 

Der er tilmelding til arrangementet på https://hillerod.nem­tilmeld.dk/351/ 

 

FAKTA:

Hillerød Kommune er i gang med at formulere en handleplan for sund­hed og forebyggelse for de kommende år.

Politikerne har besluttet tre fokusområder for sundhedsarbejdet:

  • Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres triv­sel, udvikling og læring
  • Alle unge skal trives fysisk og mentalt, have en plads i fællesskabet og komme godt i vej i uddannelse og job
  • Flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel – gennem hele livet

 

Inspiration fra workshoppen bliver inddraget i handleplanen.

 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 17-09-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS