Nye redekasser til vandstæren

05-04-2017

Et nyt samarbejde mellem en række nordsjællandske kommuner skal sikre den lille fugls ynglemuligheder. Trollesbro leverer nye redekasser.

De fleste kender stæren, men det er færre, der kender vandstæren, der tilbringer vintermånederne ved danske vandløb med god strøm og en stenet bund. Det er her vandstæren finder sin føde, som består af vandlevende smådyr, især vårfluelarver, som den fanger ved at dykke efter dem. I Danmark er den meget sjælden som ynglefugl, hvilket skyldes, at der kun findes få klare vandløb med god strøm og stenet bund. I det nordlige Skandinavien yngler arten gerne på små afsatser i klipperne langs elvene. I Danmark findes dette terræn kun på Bornholm. Der er mangel på naturlige redepladser i Danmark, og opsætning af redekasser har derfor vist sig at være gavnlig for vandstær. Vandstær yngler gerne under mindre broer over åer. I Danmark er der en del erfaring med redekasser til vandstær, især fra Grejsdalen ved Vejle, i Århus Å og Funder Å og Linå ved Silkeborg, og en række andre steder i Jylland. Men hidtil har der kun været ganske få indsatser på Sjælland. For ca. 20 år siden opsatte det daværende Frederiksborg Amt en del redekasser til vandstær i Nordsjælland.

For vandstæren lader det til, at selve udformningen af kassen ikke er særlig afgørende. Vandstære er ikke kræsne med hensyn til kassetype, men til gengæld er der en række andre faktorer der spiller ind, når vandstære vælger ynglested, nok primært god strøm i vandløbet og et godt fødegrundlag. I Jylland er erfaringen, at redekasser til vandstær meget ofte bliver benyttet af den sjældne bjergvipstjert, der er noget mere kræsen med hensyn til kassernes udformning. Bjergvipstjert benytter ikke de tillukkede kasser med et normalt indflyvningshul, men foretrækker nogle meget mere åbne kassetyper, hvor f. eks. halvdelen af kassens front er helt åben. Både bjergvipstjert og hvid vipstjert kan i øvrigt finde på at bygge rede ovenpå selve redekassen, så der er flere muligheder for at kasserne bliver benyttet, selvom det ikke altid er af vandstær. Erfaringer fra tidligere projekter viser desuden, at redekasser under broer er meget populære som overnatningssteder for vandstærene, der er set kæmpe om kasserne ved aftentide, for at sikre sig et sovested, beskyttet mod rotter og mink, der også kan angribe om natten. Dermed har redekasserne også betydning for vandstærenes sikkerhed og overlevelse.

Et nyt samarbejde mellem nordsjællandske kommuner og Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland er nu iværksat for at hjælpe den meget sjældne danske ynglefugl.

I første omgang gælder det 10 redekasser til vandstær, hvoraf 5 nu er opsat på velegnede steder med god strøm, under broer i Pøleå-systemet mellem Hillerød og Arresø, i de 2 kommuner Hillerød og Gribskov som er gået sammen om at støtte initiativet. Senere følger opsætning af yderligere 5 redekasser i Gribskov Kommune i bl.a. Esrum Å. Og på sigt er det håbet, at flere andre kommuner i Nordsjælland vil tage del i projekt ”Hjælp vandstæren”.

Det var den lokale feltornitolog Bjarne Nielsen, der henvendte sig til Hillerød Kommune, for at spørge til en kommunal indsats for at hjælpe vandstære med redekasser. Han fortæller: ´

”Jeg har fulgt 2-3 vandstære konstant gennem vinteren ved Solbjerg Engsø, og nu sidst i marts er der et par vandstære, der er begyndt at synge og hævde territorium. Jeg synes det ville være en rigtig god ide, hvis kommunerne vil være med til at få opsat nogle redekasser, for at hjælpe vandstæren”.

Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland bakker helt op om projektet, og feltornitologen Jens Lykkebo udtaler, at det er et godt lille samarbejdsprojekt mellem kommunerne og Dansk Ornitologisk Forening.

Han fortsætter: ”Da det er Trollesbro i Hillerød Kommune, der har fremstillet de nye redekasser til projekt ”Hjælp vandstæren”, er det samtidig et eksempel på et godt socialt forankret projekt med beskæftigelsesaspektet medtænkt”.

Projektkoordinatoren fra Hillerød Kommune Naturmedarbejder Bo Thyge Johansen udtaler at det ville være fantastisk hvis vandstærene blev og ynglede i kasserne i år, men at initiativet dog skal ses som et langsigtet projekt med stadig flere kasser til vandstær i Nordsjælland, der hjælper vandstærene på flere måder.

Nu er det håbet at den lille indsats for at hjælpe vandstærene går hen og bliver en ægte kassesucces. Det er naturligvis afgørende for den fremtidige evaluering af projektets effekt, at redekasserne følges af lokale ornitologer, og at data indberettes og gemmes.

Siden blev senest opdateret d. 05-04-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS