Fornyelse af Torvet i Hillerød

Torvet skal med sin centrale placering i byen være Hillerøds naturlige mødested

Arbejdet med en fornyelse af Torvet tager afsæt i den overordnede bymidtevision "Fra Købstad til Mødestad". Visionen er skabt af Hillerød ByForum, som er et samarbejde mellem borgere, politikere, repræsentanter fra handelsliv, foreninger og lokalråd, kulturen og turismen. Torvegruppen, som er en arbejdsgruppe under Hillerød ByForum, har på opfordring fra Hillerød Kommunes Miljø- og Teknikudvalg lavet et udkast til visionsprogram for Torvet. Programmet skal danne grundlag for en helhedsplan for Torvet. 

Visionsprogrammet præsenterer visioner, idéer og drøftelser for en fornyelse af Torvet. Programmet kommer ikke med præcise anvisninger på, hvordan torvet fysisk skal indrettes, men angiver en vision og en række principper, som det foreslås, at helhedsplanen skal tage udgangspunkt i, når et arkitektfirma skal lave den.

Se visionsprogrammet her

Den videre proces

Efter nytår nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Torvegruppen og forvaltningen. Styregruppen har til formål, at:

  • Arbejde for at helhedsplanen lever op til det vedtagne program ’Fornyelse af Torvet i Hillerød’.
    • Indgå i udviklingen af den konkrete helhedsplan og komme med input og ændringer undervejs. Det foreslås, at der afsættes ca. fem måneder til udarbejdelsen af helhedsplanen, og at der efter 6 uger skal afleveres et første udkast, som styregruppen skal forholde sig til. Efterfølgende er der afsat 3 uger til drøftelser og udvikling, hvor arkitekterne samarbejder med styregruppen. Det forudsættes, at styregruppen kan deltage aktivt i processen og komme med input og ændringer undervejs. Dernæst vil der være 3 uger til udarbejdelse af den endelige helhedsplan.
    • Indstille den endelige helhedsplan til vedtagelse i byrådet, hvorefter den sendes i høring.
  • Når forslaget til helhedsplanen er færdig og godkendt af byrådet, vil der blive gennemført en offentlig høringsproces, hvorefter projektet skal tilpasses resultat af dette. Det foreslås, at høringsprocessen tilrettelægges, så den involverer alle aktører, som skal bruge fremtidens torv. Når helhedsplanen er godkendt efter høringsperioden, skal helhedsplanen detailprojekteres, og der skal laves en plan for at anlægge det nye torv.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS