Fornyelse af Torvet i Hillerød

Torvet skal med sin centrale placering i byen være Hillerøds naturlige mødested

Arbejdet med en fornyelse af Torvet tager afsæt i den overordnede bymidtevision "Fra Købstad til Mødestad". Visionen er skabt af Hillerød ByForum, som er et samarbejde mellem borgere, politikere, repræsentanter fra handelsliv, foreninger og lokalråd, kulturen og turismen.

Fornyelse af Torvet 

Siden medio 2019 har der foregået en borgerinvolveringsprocessen omkring fornyelse af Torvet. Denne proces er nu afsluttet, og i den forbindelse er der udarbejdet en opsamlende rapport med alle bemærkninger, som er kommet i løbet af processen.

Se opsamlende rapport omkring fornyelse af Torvet her


De bænke og flytbare træer, som blev sat op på Torvet i november 2018, vil foreløbig forblive på Torvet.

På baggrund af den afsluttede borgerinvolveringsproces har byrådet vedtaget at fortsætte processen. I løbet af 2019/2020 vil helhedsplanen blive yderligere detaljeret med henblik på at søge fondsmidler til realisering af torveprojektet.

Tidligere forløb

Torvegruppen, som er en arbejdsgruppe under Hillerød ByForum, har udarbejdet et visionsprogram for Torvet. Visionsprogrammet præsenterer visioner, idéer og drøftelser for en fornyelse af Torvet. Programmet kommer ikke med præcise anvisninger på, hvordan torvet fysisk skal indrettes, men angiver en vision og en række principper.

Se visionsprogram for Torvet her

På baggrund af visionsprogrammet har 2 tegnestuer udarbejdet forslag til helhedsplan for Hillerød Torv. Tegnestuen Schønherr vandt med deres forslag til helhedsplan, som har mange kvaliteter. Helhedsplanen skal danne grundlaget for en bred debat, hvor alle har mulighed for at komme med bud på, hvordan torvet kan blive endnu mere attraktivt, anvendeligt og smukt.

Se Helhedsplan for Tovet her 

 

Processen

Helhedsplanen har været til debat i efteråret 2018, og der har været afholdt et debatmøde den 19. september 2018.  

I november 2018 blev der opstillet flytbare træer og bænke på Torvet, samt en postkasse til spontane bemærkninger om Torvet. 

Helhedsplanen skal nu detailprojekteres, og derefter vil der blive lavet en plan for anlæggelse af det nye torv.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS