Regulering af Havelse Å

Med beslutningen om at bygge et nyt renseanlæg på Solrødgård har Hillerød Forsyning fremsat ønske om at regulere Havelse Å så den bliver udvidet. Udvidelsen er nødvendig for at gøre plads til en øget udledning fra det nye renseanlæg. Udvidelsen sker ved at grave dele af vandløbet dybere og bredere samt at udskifte broer eller skabe større plads under broerne.

Kort over Havelse Å med stationer og tilløb

Her kan du se, hvor der skal graves

Sideløbende med behandlingen efter vandløbsloven skal der gives andre tilladelser. Det omfatter bl.a. tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse til udledning af spildevand til vandløbet.
Udledningstilladelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet den 17. januar, hvorfor reguleringsgodkendelse først kan meddeles når der foreligger endelig afgørelse herpå fra klagenævnet. 

Det nye renseanlæg er nødvendigt for at kunne håndtere og behandle spildevand fra blandt andet det kommende Nordsjællands hospital og den nye bydel – Favrholm. Reguleringen af Havelse Å skal sikre, at udledningen fra renseanlægget ikke vil påvirke områderne langs Havelse Å.  Der skal ikke ske en forringelse af dyrkningsmulighederne, og der skal opretholdes en god natur og et godt vandmiljø både i og langs Havelse Å.

 

Dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens §3

Vandløbsbiologiske sammenhænge og betragtninger ifm. ansøgninger om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 – Havelse Å

Dispensation Havelse Å

Dispensation Eng 1

Dispensation Eng 2

Dispensation Eng 3

Dispensation Eng 4

Dispensation Eng 5

Dispensation Eng 6

Dispensation Eng 13

Dispensation Eng 14

Dispensation Eng 7, 8 og 12 

Dispensation Eng 9, 10 og 11

Dispensation Mose 1

Dispensation Mose 2

Dispensation Mose 3

Dispensation Mose 4, matr. nr. 7c

Dispensation Mose 4, matr.nr. 9b

Dispensation Mose 5

Dispensation Mose 6

Dispensation Mose 7

Dispensation Mose 8

Dispensation Mose 10

Dispensation Mose 11

Dispensation Mose 13

Dispensation Mose 14

Dispensation Mose 4B

 Dispensation Mose 9

§3 ansøgninger

ORBICON har for Hillerød Forsyning udarbejdet ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 i forbindelse med reguleringsprojekt Havelse Å:

Regulering af Havelse Å - §3-ansøgning terrestisk og fælles for hele vandløbet - Hillerød

Regulering af Havelse Å - §3-ansøgning terrestisk - Frederikssund

Regulering af Havels Å - §3-ansøgning terrestisk - Halsnæs 

 

Reguleringsansøgning

Projektet har været i offentlig høring i 8 uger til den 10. november 2016, hvor det har været muligt at komme med høringssvar.

Du kan se reguleringsansøgning med bilag her:

Hillerød Forsynings ansøgning om regulering af Havelse Å

Notat om konsekvenser i forhold til opmålte forhold

Forslag til vilkår for Hillerød Forsynings regulering af Havelse Å

 

Der blev afholdt et offentlig møde den 13. oktober 2016, hvor forslag til reguleringstilladelse og vilkår blev fremlagt. Nedenfor er link til slides fra mødet:

Hillerød Kommunes gennemgang af projektet

Hillerød Forsynings gennemgang af projektet

 

Kontaktinfo

Vil du vide mere, kan du kontakte

Hillerød Kommune
By og Miljø
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Jeff Rasmussen

Direkte 7232 2182

jr@hillerod.dk eller natur@hillerod.dk

 

Halsnæs Kommune

Stine Holm

Direkte 4778 4431

elkh@halsnaes.dk

 

Frederikssund Kommune

Berit Luise Mogensen

4732 2456

2916 1627

blmog@Frederikssund.dk

 

Hillerød Forsyning

 

Hillerød Forsyning driver målestationer i vandløb og nedbørsstationer. Der er fri adgang til data via dette link:

http://hillerod.azurewebsites.net/

Siden blev senest opdateret d. 28-02-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS