Nye projekter på anlægsplanen

Kommunens bygninger skaber rum til byens liv og rammerne for mange forskellige aktiviteter fra vuggestuer, over idrætsanlæg, til plejecentre. Også bygningsmassen udvikles løbende, og over hele kommunen bygger vi nyt, bygger om og vedligeholder ejendommene. Følg med i nogle af årets projekter - store og små.

Vi har udvalgt et par eksempler af årets mange forskellige og forskelligartede projekter, som vedrører de bygninger og udenomsarealer, som udgør rammerne om livet i Hillerød Kommune:

 

Brødeskovshallen

 undefined

“Udgangspunktet for projektet er selve glæden og begejstringen ved at bevæge sig. Det fremmer børn og unges lyst, mod og vilje til at bruge kroppen og skaber et fundament for livslang fysisk aktivitet”

Baggrund

Brødeskov Idrætsanlæg danner i dag de fysiske rammer om blandt andet Brødeskov Idrætsforenings (BIF) aktiviteter, som fortrinsvist omfatter fodbold. Sammen med et par andre foreninger har BIF længe ønsket sig indendørs idrætsfaciliteter - og disse ønsker realiseres med den nye hal, som rummer en fuld håndboldbane med 7 meter frihøjde, tribuneplads og faciliteter til bl.a. volleyball, badminton, basketball - og lydanlæg til teater m.m.

Med den nye hal vil ikke kun Brødeskov Idrætsforening kunne tilbyde en lang række aktiviteter ud over fodbold, men også Hanebjerg skole, afd. Brødeskov, vil kunne drage mange fordele heraf. Undervisningen og læringsmiljøet vil få et kvalitetsmæssigt løft med de nye rammer, og med et større fokus på bevægelse i hverdagen, bliver hallen en ny ’aktivitets-generator’.

Den ny hal åbner også store muligheder for lokalsamfundet og for de foreninger, der findes her.

Ønsker for den nye hal

  • At skabe et indbydende sted, hvor mennesker i alle aldre får lyst til at opholde og udfolde sig – et levende rum med en atmosfære, der er stimulerende og som fordrer fysisk aktivitet.
  • At hallen får et indbydende bygningsfysisk udtryk, der både er tilpasset omgivelserne og tilfører stedet en ny aktualitet.
  • At sikre gode lyd og lysforhold og et behageligt indeklima
  • At fokusere på bæredygtighed i bredeste forstand, herunder socialt, energiforbrug, byggekvalitet samt anlægs- og driftsøkonomi.
  • At skabe et naturligt samspil mellem hallen, det eksisterende klubhus og udearealerne.

Vi glæder os til at tage hallen i brug i sommeren 2016.

Digitalisering af byggeprocessen

undefined

Produktiviteten i byggeriet er ikke steget de sidste tyve år. Alene i Danmark koster ineffektive processer og fejl og mangler i byggerier hvert år branchen et tocifret milliardbeløb. Ved at digitalisere byggeprocessen og strukturere informationen om en bygning, så den er lettilgængelig for alle parter i alle byggeriets faser og i den efterfølgende drift og forvaltning af det færdige byggeri, er der store besparelser at hente.

BIM - hvad er det?

Bygningsinformationsmodellen (BIM) er det centrale omdrejningspunkt i det digitale byggeri. BIM er en eller flere virtuelle 3D modeller af det færdige byggeri. Modellerne er opbygget af geometriske ’byggeklodser’, der indeholder de nødvendige informationer til understøttelse af produktion og opførelse af det fysiske byggeri. Modellerne kan tilgås på tværs af byggeriets faser og er dermed med til at sikre en bedre kommunikation og mere flydende overførelse af information mellem projektets parter. Med BIM er der også mulighed for at visualisere, afprøve og beregne alternative løsninger på forhånd, før bygningsværket opføres på byggepladsen.

Hillerød Kommune er i fuld gang med at implementere de digitale værktøjer

Hillerød Kommune arbejder ambitiøst og målrettet med at udvikle og implementere nye digitale værktøjer.  Vi er frontløbere inden for anvendelsen af BIM og er med til at præge dagsordenen for anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi i byggebranchen. Hillerød Kommune har siden 2013 stillet krav om anvendelse af BIM i byggeprojekter med en samlet entreprisesum over 20 mio.

Fra 2016 vil vi anvende BIM til drift og forvaltning af alle kommunale bygninger, og fra 2017 vil vi stille krav om anvendelsen af BIM i alle byggeprojekter, hvor det er relevant, uanset entreprisesum.

De gamle papirarkiver

Samtidigt arbejdes der intensivt på at flytte alle de gamle papir byggetegninger ind i det digitale arkiv. Det er en stor opgave. Pr. medio juni 2015 er i alt mere end 49.000 filer blevet indscannet og efterfølgende struktureret og arkiveret i det nye system. De kommunale ejendomme indtegnes på ny men nu i BIM som 3D modeller. I skrivende stund er der gentegnet 176 bygningsmodeller svarende til 198.907 m2. Efter planen vil den sidste ejendom være modelleret i BIM i september 2015.

Science Center på Kornmarkskolen, Afdeling Skævinge

undefined

På Kornmarkskolen, afd. Skævinge, er RØD+GRØN+BLÅ = SCIENCE CENTER

På Kornmarkskolen i Skævinge er biologilokalerne lagt sammen med fysik- og kemilokalerne og tilføjet et auditorium. Resultatet af dette regnestykke er et helt nyt Science Center.

De oprindelige fagområder er markeret af farver: biologi har grønt gulv, fysik blåt gulv, og det nye auditorium fremstår med et markant rødt gulv. Med det nye Science Center er faggrænserne blødt op, og rummenes indretning understøtter også fleksibilitet i undervisningen.

Fleksibiliteten er også indtænkt i møbleringen. Det er slut med at sidde ved faste borde, for stole findes nu kun i auditoriet. I de øvrige rum foregår undervisning og forsøg stående ved borde på hjul, der kan flyttes rundt i rummet efter behov. Rullende moduler med indbyggede vaske kan køres hen, hvor der er behov for vand og afvaskning. Udsugning i rummet sker gennem loftshængte sugetragte, der kan flyttes lige derhen, hvor fysikforsøget foregår.

Auditoriet rummer 56 siddepladser, hvorfra der er godt udsyn til underviser, tavle og skærm. Lokalet kan bruges til undervisning, foredrag, og filmforevisning.

Det nye Science Center er et stort løft til naturfagsundervisningen, der før foregik i gamle slidte fysik/kemi- og biologilokaler.
Byggeriet til kr. 2,5 mio. startede i februar og stod færdigt med udgangen af april.

Den officielle indvielse finder sted i august 2015.

Nyt Sundhedscenter ved Frederiksborghallen

undefined

Med det nye sundhedscenter bliver flere kommunale sundhedstilbud nu samlet: rehabilitering, genoptræning og hjemmepleje.

Som bruger af sundhedssystemet er det bekvemt, at man ikke skal bevæge sig fra den ene lokalitet til den anden, men kan få alle tilbud på ét sted. Det giver samtidig bedre udnyttelse af de fælles faciliteter og understøtter det tværfaglige samarbejde personalegrupperne imellem.

Sundhedscentret bliver placeret mellem FrederiksborgCentret og svømmehallen og bliver forbundet til centret med en glasgang.

Rehabiliteringen får tidssvarende patientstuer med eget bad og toilet og fællesrum. Patientstuerne vender mod syd med udsigt til det grønne moseareal og sportskilen. Denne placering giver ro og afsondrethed fra centrets øvrige aktiviteter og travle hverdag.

Hovedindgangen er placeret mod FrederiksborgCentret. Her henvender man sig som pårørende, besøgende til sygeplejen eller som borger med ønske om hjælpemidler.

Borgere, der skal til genoptræning, ankommer via FrederiksborgCentrets foyer og loungeområde, som bliver en central ramme om en stor del af Sundhedscentrets daglige aktiviteter.

Der er tænkt lavt energiforbrug og stor robusthed i materialevalget, så bygningen i fremtiden er billig i drift og vedligeholdelse.

Byggeriet startede april 2015 og forventes færdigt i juli 2016.

Nyt lys

undefined 

Nye belysningsteknikker giver bedre lys – og sparer penge på energikontoen.

I mange af kommunens ejendomme er lokalerne oplyst af ældre lysanlæg med lysstofarmaturer og halogenlamper. Lyset kan være ubehageligt at arbejde ved og dyrt i brug, så af den grund kan det være en god investering at udskifte til et moderne belysningsanlæg, som giver en oplevelse af meget mere lys – uden at koste mere i brug.

På skoler og andre steder, hvor man skal have godt lys til at læse og skrive, vælger vi løsninger, der er tættere på dagslys end de gamle lysstofrør. Det giver bedre energi- og koncentrationsniveau for skolebørn og ansatte.

Desuden er mange kommunale ejendomme kendetegnet ved at være ramme om mange forskellige aktiviteter: skolebørn i dagtimerne, fritidsbrugere som går til gymnastik, foreninger som mødes en gang om måneden. Det kan være svært at få gennemført en god energiansvarlig adfærd, når mange mennesker kommer og går på alle tider af døgnet uafhængigt af hinanden.

I disse år er Hillerød Kommune i gang med at modernisere ejendomme, så de i stedet får bedre lysforhold med moderne styring og LED-lys.

Moderne styring betyder, at rum med mange armaturer styres af en føler, der registrerer om der er mennesker til stede i rummet. Er der ikke det, slukkes lyset automatisk. I kældergange, arkiver og andre steder, hvor det ikke er rart at ankomme i mørke, vælger vi i stedet en løsning, hvor lyset dæmpes til orienterings-niveau, når der ikke er mennesker til stede.

I 2015 bliver belysningen bl.a. moderniseret på Hillerød Bibliotek, Skævinge Bibliotek, HUC 10. klasse skolen, Grønnevangskole, afd. Nødebo, Støberihallen og Hjælpemiddeldepotet

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS