Klima

Læs om Hillerød Kommunes klimaindsats og hvad du selv kan gøre

Rammen for Hillerød Kommunes klimaindsats er Klimastrategien. Indsatsen består af en afhjælpende del rettet mod de konsekvenser der er af klimaforandringerne lige nu, nemlig de øgede regnmængder, samt en forebyggende del som er rettet mod at reducere vores energiforbrug - vi vil kort sagt tænke forebyggelse, tilpasning og afværgeforanstaltninger ind i alle relevante planer.

I Hillerød Kommunes Udviklings- og Planstrategi er klima et tværgående tema. Det understreger, at der er fokus på området, og at alle ansatte i Hillerød Kommune er forpligtede til at tænke klima ind i de opgaver de løser.

Klimaforandringer kender ingen grænser. Derfor samarbejder vi med Region Hovedstaden og de øvrige kommuner i regionen om en regional klimastrategi, så vi finder de bedste løsninger på fx bortledning af store vandmængder i forbindelse med ekstremregn. Et andet eksempel på et regionalt initiativ kunne være etablering af en infrastruktur for elbiler.

Hillerød Kommune er Klimakommune. Det betyder, at vi er forpligtet til at reducere vores udledning af CO2 med 2% om året. For at komme i mål med det, er vi i gang med at energirenovere de kommunale bygninger.

80% af dit energiforbrug kommer fra mad, rejser og shopping, kun 20% kommer fra det direkte forbrug af olie og gas. Så den indsats du som enkeltperson gør for at reducere dit energiforbrug har stor betydning.

Vi kan som en stor arbejdsplads i Hillerød Kommune gå foran og reducere vores eget energiforbrug, og vi kan indrette vores kloaker, så de er tilpasset klimaforandringerne, men forebyggelse af klimaforandringer kan vi kun gøre lidt ved – dit forbrug har langt større betydning.

Hillerød Kommune har udarbejdet pjecen Klimaindsats. I pjecen er beskrevet mål og tidsrammer for en lang række klimaindsatser som energi, energiforbrug, bæredygtig byudvikling, hvad du selv kan gøre som borger etc.

Ny klimastrategi for Hillerød Kommune

Der arbejdes i øjeblikket på en ny klimastrategi for Hillerød Kommune.

Læs mere om arbejdet med den nye klimastrategi her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her