Detailhandelens udvikling

Hillerød Byråd inviterer til offentligt dialogmøde om Hillerøds fremtidige detailhandelsstruktur

Dialogmødet bliver holdt mandag den 27. februar 2017 kl. 17.00 i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27.

Baggrunden for at diskutere den fremtidige struktur for Hillerøds detailhandel er et forslag til modernisering af Planloven, som regeringen har fremsat i Folketinget den 25. januar 2017.

Se lovforslaget her

Hvis planlovsændringerne vedtages, giver det byrådet nye muligheder for at fastlægge en ændret detailhandelsstruktur i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Ændringerne i Planlovens detailhandelsbestemmelser giver, blandt andet, mere fleksible rammer for at fastlægge bymidtens afgrænsning, ligesom det maksimale butiksareal på 2.000 m2 for butikker, der forhandler udvalgsvarer, ophæves. Herudover kan lovændringen indebære en mulighed for, at der kan etableres et aflastningscenter uden for bymidten.

Institut for Centerplanlægning (ICP) har foretaget en vurdering af de muligheder, som lovændringerne rummer for Hillerød og givet sine anbefalinger.

På dialogmødet vil planprocessen, de lovmæssige ændringer samt ICP’s oplæg til detailhandelsstrategi blive gennemgået.

Efter dialogmødet vil alle fremsatte bemærkninger blive vurderet og et egentligt forslag til ny detailhandelsstrategi vil blive behandlet i byrådet, hvorefter det vil indgå i forslaget til Kommuneplan 2017.

Vi ser frem til en givtig dialog om Hillerøds fremtidige detailhandelsstruktur.

ICP notat "Vurdering af afgrænsning, omfang, arealudlæg og indhold af bymidte og aflastningscenter i Hillerød"

Kort over udvidelsesområder i detailhandelsstruktur

Dagsordenspunkt "Strategi for detailhandelsudvikling 2017 - 2028"

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS