Forslag til Hillerød Kommuneplan 2017

30-06-2017

Forslag til Kommuneplan 2017 har været i høring fra den 1. juli til den 15. september 2017.

Forslag til Kommuneplan 2017 er digital, og du kan se den her:

Forslag til Hillerød Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er den samlede plan for, hvordan arealerne i kommunen skal anvendes, og er byrådets bud på, hvordan de ønsker, at kommunen skal udvikle sig i de næste 12 år.

I kommuneplanen udlægges nye erhvervsarealer, som er med til at sikre, at eksisterende virksomheder kan udvide, og nye virksomheder kan etablere sig. I kommuneplanen kan man også se, hvor der vil blive bygget boliger i de kommende år.

Borgermøder i Hillerød, Skævinge og Gørløse
Hillerød Kommune inviterer til tre borgermøder rundt om i kommunen. Her vil hovedindholdet i planforslaget blive gennemgået med efterfølgende debat og spørgsmål:

  • Torsdag den 10. august kl. 17-19 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, Hillerød
  • Mandag den 21. august kl. 17-19 på Føllegård, Føllegårdsvej 4, Skævinge
  • Tirsdag den 22. august kl. 17-19 i Gørløse Forsamlingshus, Hovedvejen 28, Gørløse


Har du bemærkninger eller forslag til ændringer?
Eventuelle bemærkninger og forslag til ændringer skal senest den 15. september 2017 sendes via høringsmodulet 'Din kommentar', som du finder øverst på alle siderne i den digitale kommuneplan. Du kan også sende dit høringssvar via mail til byplan@hillerod.dk - eller med posten til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet og indgå i Kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag for den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 forventes at ske i december 2017.

Miljøvurdering af Kommuneplan 2017
Kommuneplan 2017 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet planen fastlægger rammerne for den fremtidige arealanvendelse og udlægger areal til anlæg, der er omfattet af bilag 3 og 4 til loven. På baggrund af screening af kommuneplanforslagets indhold er det vurderet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.
Miljøvurderingen er udarbejdet som et selvstændigt afsnit i kommuneplanen.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til kommuneplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2154, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 28-09-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS