www.hillerod.dk

Strategi for brugerinddragelse

Brugerinddragelse indbefatter alle personer som Ældre og Sundhed er i direkte kontakt med samt deres private netværk, dvs. familie, venner, frivillige osv.

Behovet for at udarbejde en strategi for brugerinddragelse handler om at uddelegere opgaverne til der hvor de ligger bedst og mest naturligt og ikke om at ansvarsforflytte opgaver eller om at spare penge eller resurser.

Da både borgeres og pårørendes behov er foranderlige, er det vigtigt at den platform der skal etableres lokalt, tager hensyn til de muligheder og ressourcer, der aktuelt er tilstede. Det betyder, at man lokalt drøfter og udvælger de metoder der er meningsfulde for aktuelt at imødekomme et ligeværdigt samarbejde mellem borgeren, det familiære netværk og de fagprofessionelle.

Strategien lægger op til, at den enkelte institution har mulighed for at vælge hvorledes man vil sikre generel brugerinddragelse. De lokale overvejelser og metodevalg skal fremgå i en handleplan i den enkelte institutionens årlige virksomhedsplan.

Læs strategien for brugerinddragelse

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS