Frivilligpolitikken

Den 26. marts 2014 besluttede Byrådet at gøre det nationale Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige www.frivilligcharter.dk til grundlag for den kommunale indsats på frivilligområdet.

Charteret indeholder visioner og principper for samspillet; det har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. Bag charteret står regeringen, og en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgmestre, KL og Danske Regioner.

Visionen/principper i chartret lyder:

  •          Vi vil demokrati, dannelse og livsudfoldelse
  •          Vi vil gensidig forståelse, tillid og respekt
  •          Vi vil medborgerskab og mangfoldighed
  •          Vi vil arbejde sammen.

Det nationale charter er, sammen med samarbejdsaftalen med Frivilligcentret og relevante fagpolitikker, fremover grundlag for indsatsen på frivilligområdet, og skal i tæt samarbejde og dialog mellem politikere og interessenter på frivilligområdet udmøntes i konkrete handlinger.

Tanken er, at der gennem dialog, konkrete initiativer og eksperimenter, og efterfølgende refleksion og læring, udvikles et fælles sprog, kultur og erfaringer for samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund.

Et skridt i denne proces var en workshop mellem Byrådet, Folkeoplysningsudvalget og Frivilligcenter Hillerød den 18. august 2014. På workshoppen blev fastlagt 4 konkrete projekter som kommune og frivilligverden i fællesskab skal arbejde videre med det næste år. Læs her om hvilke projekter og hvordan du kan være med.  

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS