Handicappolitik - ny politik på vej

Byrådet besluttede i 2018 at udforme en ny handicappolitik for Hillerød Kommune. På denne side kan du læse om udvikling af Hillerød Kommunes handicappolitik.

Som startskud til en ny handicappolitik blev der den 10. april 2019 holdt et borgermøde i Støberihallen, hvor alle interesserede kunne komme med bidrag til handicappolitikken. Ved mødet var der et bredt ønske om, at handicappolitikken blev kort og suppleret med en konkret handleplan.

Den videre arbejdsproces for udarbejdelse af handicappolitikken er følgende:

August 2019
Forvaltningens første udkast til handicappolitikken er drøftet på et dialogmøde, hvor udvalgsformænd, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Styregruppen deltog. Udkastet byggede på de bidrag, der kom frem på borgermødet i april.

September 2019
Alle interesserede borgere i Hillerød blev inviteret til en kop kaffe og et kort oplæg om det foreløbige udkast til handicappolitikken den 4. september på Hillerød Rådhus. Efterfølgende var der mulighed for at drøfte, hvordan vi går fra politik til handling.

Oktober 2019
Første udkast af handicappolitikken behandles på fagudvalgenes møder, inden den sendes til høring i Handicapråd, Ældreråd og Udsatteråd.

November 2019
Fagudvalg, økonomiudvalg og byråd godkender handicappolitikken.

December 2019 - marts 2020
Arbejdsgrupper med borgerdeltagelse arbejder med bidrag til handleplanen inden for forskellige temaer. Når handleplansarbejdet nærmer sig, vil du her på siden kunne læse, hvordan du kan bidrage.

April 2020
Fagudvalg, økonomiudvalg og byråd godkender handleplanen, der sendes til høring i Handicapråd, Ældreråd og Udsatteråd.

Opsamlingen fra workshopsne og oplægget fra Det Centrale Handicapråd ved borgermødet den 10. april er tilgængelige nedenfor.

Borgermøde om handicappolitik - april 2019

Her kan finde opsamlingen fra de forskellige workshops på borgermødet i Støberihallen den 10. april samt læse oplægget fra Det Centrale Handicapråd.

Opsamling fra workshops

Oplæg fra Det Centrale Handicapråd

Invitation til borgermøde den 10. april 2019

Kaffemøde om handicappolitik - september 2019

Den 4. september var der kaffemøde på Rådhuset for alle interesserede borgere i Hillerød. På mødet fik deltagerne et kort oplæg om daværende udkast til handicappolitikken, og deltagerne drøftede, hvordan vi går fra politik til handleplan.

Oplæg fra kaffemødet

Opsamling fra kaffemødet

Invitation til kaffemøde 4. september

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS