Kommunalvalg

Tirsdag den 21. november 2017 holdes der valg til Hillerød Byråd. Der skal vælges 27 medlemmer for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2021.

Valgret

Du kan stemme, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og bor i Hillerød Kommune og herudover

enten

 • har dansk indfødsret
 • er statsborger i et af de øvrige medlemsstater i EU
 • er statsborger i Island eller Norge eller
 • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de seneste 3 år forud for valgdagen.

 

3 års reglen gælder dog ikke for udlændinge

 • hvis opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, er bortfaldet, jf. udlændingelovens § 32, stk. 1, eller § 21 b, stk. 1, men som ikke kan udsendes af landet, jf. udlændingelovens § 31,
 • der har fået afslag på en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2, men som ikke kan udsendes af landet, jf. udlændingelovens § 31,
 • der er udvist ved endelig dom efter udlændingelovens §§ 22-24 eller § 25 c,
 • der er udvist ved endelig afgørelse efter udlændingelovens §§ 25-25 b, og
 • der ved registreringen i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet fra udlandet var indsat direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner, jf. § 17, stk. 4, i lov om Det Centrale Personregister.

 

Har du spørgsmål til dette kan du kontakte Borgerservice på tlf. 7232 0000

 

Godkendte kandidatlister og anmeldte valgforbund

Her kan du se de godkendte kandidatlister og anmeldte valgforbund

 

 

Brevstemmer

Alle kan brevstemme i perioden fra tirsdag den 10. oktober til fredag den 17. november kl. 16.00

 For at brevstemme skal du medbringe legitimation i form af pas, kørekort eller sundhedskort (gult kort).

Du kan brevstemme på:

 • Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød, i den almindelige åbningstid. Der er ekstraordinært åbent om lørdagen den 28. oktober og 4. november fra kl. 10-12, samt lørdag den 11. november 2017 fra kl. 10-14.
 • Hillerød Bibliotek, Christiansgade 1, 3400 Hillerød i den betjente åbningstid mandag - torsdag  fra kl. 10 - 18, fredag og lørdag kl. 10-14
 • Skævinge Bibliotek, Hovedgaden 16 C, 3320 Skævinge i den betjente åbningstid mandag og onsdag fra kl. 14 -18, lørdag kl. 10-14

 

Stemme i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet, kan du brevstemme i eget hjem.

Eget hjem dækker alle boformer, for eksempel egen bolig, herunder en ældrebolig.

Dette skal du søge om på en særskilt blanket. Du kan få blanketten ved at trykke på Blanket eller  ved at sende en e-mail til borgerservice@hillerod.dk, hvorefter den vil blive sendt elektronisk. Blanketten kan også hentes i Borgerservice på Rådhuset, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød, eller du kan ringe til Borgerservice på tlf. 7232 0000.

Ansøgningsblanketten kan tidligst den 24. oktober 2017 indsendes/afleveres til Borgerservice. Sidste frist for aflevering er mandag den 13. november 2017 kl. 12.00.

 

Valgdagen

Valgstederne har åbent klokken 8.00-20.00. På afstemningsstederne har valgstyrerne ansvaret for, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig. Valgstyrerne får hjælp af tilforordnede vælgere. 

 

Afstemningssteder på valgdagen

I Hillerød Kommune er der 14 afstemningssteder. Af dit valgkort fremgår det, hvilket afstemningssted du skal stemme på.

 

 1.        FrederiksborgCentret

Hal 2 - Milnersvej 39, 3400 Hillerød

 1.        Hillerødsholmskolen

Hallen - Hillerødsholmsallé 2, 3400 Hillerød

 1.        Sognegården i Nr. Herlev

Kirkepladsen 1, Nr. Herlev, 3400 Hillerød

 1.        Hammersholt Forsamlingshus

Hammersholt Byvej 16, 3400 Hillerød

 1.        Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup

Gymnastiksalen, Baunevej 8, 3400 Hillerød

 1.        Sophienborgskolen

Hallen, Sophienborg Allé 9, 3400 Hillerød

 1.        Grønnevang Skole, afdeling Nødebo

Skolevej 2, Nødebo, 3480 Fredensborg

 1.        Gadevang Forsamlingshus

Gadevangsvej 145, 3400 Hillerød

 1.        Grønnevang Skole, afdeling Jespervej

Jespervej 148-152, 3400 Hillerød

 1.    Grønnevang Skole, afdeling Østervang

Hallen - Østervang 124, 3400 Hillerød

 1.    Arresøhus Forsamlingshus

Skolevej 2, Meløse, 3320 Skævinge

 1.    Plejecenter Bauneparken

Ny Harløsevej 24, 3320 Skævinge

 1.    Gørløse Forsamlingshus

Hovedvejen 28, 3330 Gørløse

 1.    Uvelse Bibliotek

Byvej 3, Uvelse, 3550 Slangerup

 

Valgkort

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort senest den 16. november, eller der er fejl i valgkortet, så kan du rette henvendelse til Borger- og Socialservice på tlf.: 7232 0000

 

Valgplakater

Du må hænge valgplakater op fra kl. 12.00 lørdag den 28. oktober 2017.

Valgplakater skal være forsynet med oplysninger om den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængningen af valgplakaten samt en e-mailadresse. 

Du skal tage valgplakater og midler til at fastgøre valgplakater ned senest ved døgnets afslutning den 29. november 2017.

 

På Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse om, hvem der kan stemme og hvem der kan stille op til kommunalvalg.

Besøg www.valg.oim.dk/vaelgere/

 

 

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS