De politiske udvalg

De politiske udvalg varetager de kommunale opgaver. I Hillerød Kommune er der udover Økonomiudvalget nedsat seks politiske udvalg:

Økonomiudvalget

1. Dorte Meldgaard C.

2. Kirsten Jensen A.

3. Rikke Macholm F.

4. Tue Tortzen T.

5. Christina Thorholm B.

6. Klaus Markussen V.

7. Peter Frederiksen V.

8. Peter Lennø O.

9. Marco Oehlenschläger I.

Økonomiudvalget består af 9 medlemmer. Borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget varetager opgaver på en række områder, bl.a. tilsyn med de økonomiske og almindelige administrative forhold, løn- og personaleforhold inden for alle kommunens administrationsområder og kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen m.m.

Hillerød Byråd har nedsat følgende stående udvalg, som hver især varetager opgaver inden for et bestemt fagområde. Herunder kan du se, hver der sidder i de forskellige udvalg samt en kort beskrivelse af, hvilke områder de enkelte udvalg varetager opgaver indenfor.

 

Miljø- og Teknikudvalget

1. Tue Tortzen T. (formand)

2. Louise Colding A.

3. Jamil Cheheibar A.

4. Dan Riise V.

5. Lars Ole Skovgaard Larsen V.

Miljø- og Teknikudvalget varetager opgaver på det miljømæssige, tekniske og planmæssige område.

 

Sundheds- og Socialudvalget

1. Christina Thorholm B. (formand)

2. Susanne Due Kristensen A.

3. Nanna Kjær T.

4. Hanne Kirkegaard V.

5. Irene Brostrøm O.

Sundheds- og Socialudvalget varetager opgaver på social- og sundhedsområdet, herunder opgaver om borgerrettet forebyggelse, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, patientrettet forebyggelse, sundhedsøkonomi, sundhedspleje, bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, tilsyn med tilbud efter serviceloven, boligsocialt arbejde, social indsats over for misbrugere, socialpsykiatri og meget mere.


Seniorudvalget

1. Bente Claudi C. (formand)

2. René Silword A.

3. Susanne Due Kristensen A.

4. Ole Stark V.

5. Peter Lennø O.

Seniorudvalget varetager opgaver vedrørende ældreområdet, herunder opgaver om bo- og aktivitetstilbud for ældre, udvikling af plejecentrene, tilsyn med plejecentre, praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet, seniorcentre, hjemmepleje, hjælpemidler m.m.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

1. Peder Bisgaard A. (formand)

2. Vivi Wøldike A.

3. Mette Thiesen C.

4. Hanne Kirkegaard V.

5. Thomas Elong V.

Kultur- og Fritidsudvalget varetager opgaver vedrørende kultur og fritid, herunder opgaver om kunst, musik, teater, idræt, bibliotek, musikskole, museer m.m.

 

Børne- og Familieudvalget

1. Rikke Macholm F. (formand)

2. Christina Høi Skovdal A.

3. Mette Thiesen D.

4. Nanna Kjær T.

5. Kim Henry D.

6. Peter Frederiksen V.

7. Camilla Hay V.

Børne- og Familieudvalget varetager opgaver om undervisning, dagtilbud, indsats i relation til børn og unge, folkeskoler, ungdomsskoler, SSP, PPR, indsats overfor familier i krise m.v.

 

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Jamil Cheheibar A. (formand)

2. René Silword A.

3. Vivi Wøldike A.

4. Marco Oehlenschläger I.

5. Thomas Elong V.

Arbejdsmarksudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for alle beskæftigelses- og uddannelsesfremmende foranstaltninger placeret i kommunens jobcenter, samt den overordnede arbejdsmarkedspolitik, integrationspolitik m.v.

Hvis du vil vide mere om de enkelte udvalg samt hvilke områder de varetager opgaver indenfor, henvises til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS