Alkoholbevillinger

Virksomheder, som serverer alkohol, stærke drikke og vin, skal have en alkoholbevilling.

Alkoholbevillingen kan kun gives til personer der opfylder en række betingelser.

 

Hvordan søger du om alkoholbevilling?

Ønsker du at få viden om hvordan du søger om alkoholbevilling kan du følge den trinvise vejledning i Hillerød Kommunes restaurationsplan.

Drejer din ansøgning sig om

  • en ny alkoholbevilling
  • godkendelse af bestyrere
  • tilladelse til udvidet åbningstid

så er det Hillerød Kommunes Bevillingsnævn, der træffer beslutningen.

Det er Politiet, der giver tilladelse til offentlig optræden – dog således at eventuelle ansøgninger om striptease, topløs servering og lignende forelægges for bevillingsnævnet inden politiet træffer afgørelse.

Bevillingsnævnet har meddelt delegation til Opkrævningen i Hillerød Kommune, der i forhandling med politiet vil kunne meddele følgende tilladelser og godkendelser:

  • Fornyelse af alkoholbevillinger til personer og selskaber. Gælder i sager hvor der ikke har været nogen problemer i den foregående periode, og hvor hverken politiet eller Opkrævningen finder anledning til at stille nye vilkår eller betingelser.
  • Fornyelse af tilladelse til udvidet åbningstid, hvis der ikke har været nogen problemer i den foregående periode.
    Tilladelse til udvidet åbningstid når politiets har givet midlertidig alkoholbevilling. Tilladelsen gælder indtil bevillingsnævnet træffer endelig afgørelse.
  • Godkendelse af ny bestyrer i en eksisterende restauration i sager, hvor der ikke er politimæssige indvendinger mod ændringen.
  • Godkendelse af ændringer i selskabers direktion eller bestyrelse i sager hvor der ikke er politimæssige indvendinger mod ændringen.

Tidsfrister
Bevillingsnævnet afholder møde hver anden måned. Du må regne med en vis sagsbehandlingstid for din ansøgning, da sagen skal behandles hos henholdsvis Nordsjællands Politi og Hillerød Kommune, før Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sagen.

Klage
Hvis du vil klage over Bevillingsnævnets afgørelse kan du indbringe din klage til Hillerød Byråd inden fire uger efter afgørelsen er givet, jf. Restaurationslovens § 10, stk. 4

Kontakt
Hvis du vil vide mere om alkoholbevillinger, kan du ringe til Sektionsleder i Opkrævningen, Hillerød Kommune, Tonny Skaksen, tlf. 7232 0180, mail: tosk@hillerod.dk 

Bevillingsnævnet

Formand Kirsten Jensen (A)
Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
Vivi Wøldike (A)
Marina Hoffmann (Horesta)
Søren P. Østergaard (V)
Lasse Treu (3F)
Nick Kjær Skovgaard (sagskyndigt medlem fra forvaltningen)
Julie Davidsen (Nordsjællands Politi)

     

Siden blev senest opdateret d. 16-11-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS