Test af hegnssyn

Test test.

Hvis du ønsker at v riov mweirv mwerj5i3ojgoej5oi53jogin3oi56j

bedes du udfylde nedenstående skema, så præcist som muligt. I skemaet benævnes, den person, der anmoder om hegnssyn Klager, mens modparten benævnes Indklagede. Hvis I er flere ejere af en ejendom, skal alle ejeres navne påføres skemaet.

Det er muligt at vedhæfte dokumenter, der kan understøtte din anmodning, fx fotos eller xxxxx.

Anmodning om afholdelse af hegnssyn

Undertegnede (klager)
Klagers fulde navn
Udfyldes hvis der er flere ejere af ejendommen. Samtlige ejeres fulde navne skal udfyldes.
Udfyldes hvis der er flere ejere af ejendommen. Samtlige ejeres fulde navne skal udfyldes.
Modparten (indklagedes) oplysninger
Sagsfremstilling, påstand og dokumenter
Beskriv sagen så kort og præcist som muligt.
Her præciseres hvad du ønsker at opnå med klagen, fx "hæk skal nedklippes til 2 meters højde".
Eksempler på dokumentation kan være servitutter på ejendommen, lokalplansbestemmelser, fotos, kort, skitser, tidligere aftaler m.m.
Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket. For at tilbagekalde samtykket skal du kontakte Hegnssynet. Tilbagekaldelse af et samtykke vedrører kun fremtidige behandling.

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS