Ændret udbud af P-hus Torvet - frist 5. april 2019 kl. 12.00

P-huset udbydes til salg enten til fortsat drift som P-hus eller som P-hus med mulighed for opførelse af private eller almene boliger i op til 3 etager oven på P-huset.

P-hus Torvet er centralt beliggende i Hillerød Centrum ved siden af Nordsjællands Politi og butikker ud mod Helsingørsgade.

Tilbud på ejendommen
Ejendommen udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. 

Ejendommen udbydes på pris og ved opførelse af boliger på pris og projekt.
Tilbudsprisen skal være inkl. moms.
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.
Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt skal sendes digitalt til By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, bc@hillerod.dk senest den 5. april 2019 kl. 12.00. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Klima, Natur og Byplan, Birgitte Christensen tlf. 72322136, bc@hillerod.dk.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale P-hus Torvet, februar 2019

Tilbudsblanket

Udkast til købsaftale

Kort over ejerlejlighed 1 og 2

Tegninger over P-huset kan ses på kommunens weblager

Tegninger over rumanvendelse i P-huset

Materiale om parkeringshusets stand

Parkeringsanalyse

Udkast til deklaration om brugsretten til vareindleveringen og varegården

Udkast til deklaration om kravet om offentlige parkeringspladser

Normalvedtægten for ejerlejligheder

Aftale om leje af parkeringspladser med Hillerød Politi

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS