Udbud af grund i Uvelse til boliger

Hillerød Kommune udbyder 4.000 m2 af Kornvænget 28A i Uvelse til boliger tæt-lav eller åben-lav.

Uvelse er en af Hillerød Kommunes byzone byer og er beliggende ca. 10 km fra Hillerød Centrum. Den udbudte grund er på 4.000 m2 af matr. nr. 8l Uvelse, beliggende Kornvænget 28A i Uvelse.
Grunden udbydes til tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse.

Tilbud på grunden
Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentlig udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris og boligernes placering. Tilbudsprisen skal være ex moms.
Grunden udbydes med en priside på 800.000 ex moms.
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.
Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og situationsplan skal sendes digitalt til By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, bc@hillerod.dk, så vi har det senest den 14. december 2017, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Klima, Natur og Byplan, Birgitte Christensen tlf. 72322136, bc@hillerod.dk eller Helle Rasmussen tlf. 72322134, hera@hillerod.dk.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale for grund i Uvelse til boligformål

Udkast til købsaftale

Tilbudsblanket

Kort over kloakledning

Kort over lokalplanområdet

Kortskitse over det udstykkede areal

Geoteknisk rapport - se boring GB4, GB5 og GB6

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS