Udbud af erhvervsarealer ved Smørkildevej i Favrholm

Hillerød Kommune udbyder 170.000 m2 grundareal til erhvervsformål i Favrholm. De udbudte arealer er beliggende nord for Overdrevsvejen, øst for Roskildevej, omkring den eksisterende Smørkildevej (”kræmmermarkedspladsen”)

Det udbudte areal udgør en af byfingrene i Hillerøds nye bydel Favrholm, der ud over arealer til erhverv omfatter byfingre til boligformål, Nyt Hospital Nordsjælland, en ny station for S-banen og Lokaltog samt i forbindelse hermed et område med en tæt bymæssig struktur, mellem stationen og hospitalet.

Arealerne vil få vejadgang fra en ny stamvej, der etableres parallelt med Overdrevsvejen, fra eksisterende rundkørsel på Roskildevej og herfra mod øst, hvor arealet afgrænses af en nyetableret forbindelsesvej fra Overdrevsvejen.

Tilbud på grundene

Grundene udbydes til salg i offentligt udbud i henhold til Indenrigsministeriets ”Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme”.

Tilbud på arealer og tilbudsblanket inkl. kortskitse af det relevante areal og beskrivelse af arealets påtænkte anvendelse og udnyttelse sendes digitalt til Hillerød Kommune på mail  bc@hillerod.dk, så vi har det senest den 17. august 2018, kl. 12.00.

Købstilbud skal angive et fast beløb inkl. moms.

Der udbetales ikke vederlag til de bydende.

Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes til følgende:

I uge 31 kan spørgsmål rettes til Hans Brigsted, tlf. 72322130, mail: hbri@hillerod.dk
Herefter kan spørgsmål rettes til Birgitte Christensen, tlf. 72322136, mail: bc@hillerod.dk eller til Bjørn Raagaard Andersen, tlf. 72322133, mail: bra@hillerod.dk.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale Erhvervsarealer i Favrholm

Udkast til købsaftale for erhvervsarealer i Favrholm

Tilbudsblanket

Kortskitse over det udbudte areal

Kortskitse med vejledende angivelse af ledninger

Geoteknisk rapport

Kulturhistorisk rapport

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS