Erhvervsareal ved Rønnevang Syd - Egespursallé

Erhvervsområdet ligger med Hillerød motorvejen som afgrænsning mod vest og med facade til Harløsevej

Anvendelse

Området er omfattet af lokalplan nr. 347 for et erhvervsområde i Hillerød Vest, delområde 2.2

Areal 9.305 m2

Minimumsgrundestørrelse 3.000 m2

Miljøklasse 3-4, håndværksprægede virksomheder, visse servicevirksomheder, levnedsmiddelfabrikker og mindre overfladebehandlende virksomheder herunder autolakeri.


Priser

Delområde 2.2.
550 kr. pr. m2 ekskl. moms og ekskl. udgifter til tilslutningsafgifter.

 undefined

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale

Tilbudsliste med bilag (kortbilag for angivelse af prioriteret areal)

Udkast til købsaftale

Lokalplan nr. 347 for et erhvervsområde i Rønnevang Syd

Udstykningsplan

 

Takstblad m.v. for varme, kloak og el samt information om affaldshåndtering kan findes på Hillerød Forsynings hjemmeside:

Hillerød Forsyning

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS