Udbud af Cirkelbuen - Ullerød Nord - SOLGT

Cirkelbuen er det næste boligområde i Ullerød Nord, der nu udbydes til salg til åben-lav, tæt-lav boligbebyggelse - ER SOLGT.

Svar på diverse spørgsmål til udbudsmateriale om Cirkelbuen, Ullerød Nord - opdateret 23.03.18

Ullerødbyen ligger i den vestlige del af Hillerød. Den sydlige del af Ullerødbyen er gennem de sidste knap 10 år blevet realiseret og er nu tæt på at være færdigudbygget. Derfor ønsker Hillerød Kommune at starte udbygningen af den nordlige del af Ullerødbyen, hvor der gennem en årrække vil være mulighed for opførelse af omkring 550 villaer og rækkehuse.

Delområderne 8 og 9 - Cirkelbuen - er det næste boligområde efter salget af Triumfbuen, som nu udbydes til salg. Grunden er på ca. 80.394 m2 med mulighed for udstykning til ca. 28 åben-lav boliger (delområde 8) og ca. 67 tæt-lav boliger (delområde 9). Cirkelbuen er omfattet af lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Tilbud på grunden
Grunden udbydes i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Grunden udbydes på pris og arkitektur. Tilbudsprisen skal være inkl. moms.

I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på pris, arkitektur og at grundene overvejende disponeres som anvist i den principielle udstykningsplan i lokalplan 400 for Ullerød Nord.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Hillerød Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de modtagne tilbud eller forkaste dem alle.

Tilbud med pris og projekt sendes digitalt til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød på mail byplan@hillerod.dk , så vi har det senest den 16. april 2018, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Klima, Natur og Byplan, Anne Klit Nielsen 72322123, akni@hillerod.dk eller Birgitte Christensen tlf. 72322136, bc@hillerod.dk.

Grundlag for afgivelse af tilbud

Udbudsmateriale for Cirkelbuen, Februar 2018

Bilag 1 - udkast til købsaftale

Bilag 2 - Tilbudsblanket

Bilag 3 - Cirkelbuens afgrænsning (vejledende)

Bilag 3.1 - Arealopgørelse over Cirkelbuen

Bilag 3.2 - Arealoptegning DWG-fil

Har du problemer med at åbne ovenstående DWG-fil, skal du kontakte Stine Schwartz på mail sls@hillerod.dk

Bilag 4 - Lokalplan 400 for Ullerød Nord

Bilag 5 - Teknisk notat, Cirkelbuen, af 9. februar 2018

Bilag 5.1 - Datarapport GEO med boreprofiler

Bilag 5.2 - Landskabsplan - illustrationsplan, koteterrænplan samt landskab

Bilag 5.3 - Vejledende ledningsplan, eksisterende og fremtidige forhold

Bilag 5.4 - Detailprojektering af støjvold mod erhvervsområde samt jordhåndtering

Bilag 6 - Bygninger der skal nedrives - Tulstrupvej 3

Bilag 7 - Plantegning for stamvej herunder med forbehold for ændringer

Bilag 8 - Terrænmodellering af støjvold mod erhvervsområdet

Bilag 9 - Indledende miljøscreening Ullerød Nord

Bilag 10 - Vejledende landskabsplan for hele Ullerød Nord

Bilag 11 - Ullerød Nord - Vejledende plantegning og terrænmodellering

Gældende spildevandsplan - En ny spildevandsplan forventes vedtaget efterår 2018

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS