Se her, hvordan du søger midler hos Vækstforum, Region Hovedstaden og Copenhagen EU Office.

Vækstforum Hovedstaden

Vækstforum Hovedstaden bevilger midler fra de to EU-strukturfonde, Socialfonden og Regionalfonden.
EU Socialfond og EU Regionalfond yder støtte til projekter, det støtter op om vækst og beskæftigelse i Region Hovedstaden. Formålet med de to programmer er at medvirke til at styrke den økonomiske vækst i alle danske regioner og bidrage til at indfri EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det skal primært ske ved at øge jobskabelsen og produktivitetsudviklingen.
I programperioden 2014–2020 er den samlede økonomiske ramme på op til 342 mio. kr. i Hovedstaden, som fordeles med ca. 50 procent til hver af de to fonde. Et projekt kan få strukturfondstilskud på op til 50 procent af de støtteberettigede udgifter. Den resterende medfinansiering skal være dansk offentlig og/eller privat medfinansiering.

Vækstforum H

Regionale udviklingsmidler

De regionale midler gives til projekter, der omsætter den regionale erhvervsudviklingsstrategi til handling. På årsbasis drejer det sig om 50 millioner kroner. Vækstforum Hovedstaden behandler ansøgninger og indstiller til regionsrådet, om et projekt skal modtage støtte.

Region H

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office understøtter udvalgte indsatser i regionen, arbejder efterspørgselsdrevet og proaktivt ift. muligheder i EU-systemet. Ydermere er der fokus på at styrke EU-engagementet i regionen således, at Copenhagen EU Office kan arbejde målrettet i Bruxelles og understøtte lokal videndeling om muligheder og tilhørende beredskab. I samarbejde bliver netværket i både Bruxelles og hjemme i kommuner/regionen løftestang for EU-indsatsen.
Derudover vil kontoret styrke grundlaget for at søge EU-støtte.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS