Spring menu over

Der er 3 temaer i planen:

 • Tema 1 Læring og Uddannelse, hvor fokus er på børn og unge, som ikke er etnisk danske.
 • Tema 2 Social og Beskæftigelse, hvor fokus er på voksne flygtninge, familiesammenførte, indvandrere og efterkommere.
 • Tema 3 Kultur og Fællesskaber, hvor fokus er på kultur, idræt, fritid, frivillighed og fællesskaber.

Økonomiudvalget har det koordinerede ansvar for integrationshandlingsplanen. Indtil 1. januar 2022 var det Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget.

Økonomiudvalget har ansvaret for:

 • Integrationspolitik og modtagelse af flygtninge.
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, for andre målgrupper i integrationsloven introduktionsprogram, sprogundervisning for voksne udlændinge og beskæftigelsesindsats.

Følgende udvalg har herudover været inddraget i tilblivelsen af integrationshandlingsplanen:

 • Idræt og Sundhedsudvalget
 • Kultur og Fritidsudvalget
 • Omsorg og Livskraftudvalget
 • Børn, Familie og Ungeudvalget
 • § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel
 • § 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering

§ 17, stk. 4 udvalget for borgerinvolvering besluttede at inddrage lokalrådene, og at få et medarbejderperspektiv på integrationshandleplanen, hvorfor integrationshandlingsplanen har været i høring i lokalrådene og i relevante fællesudvalg indtil slutningen af januar 2020.

Jobcenter Hillerød

Telefontider:
Mandag-onsdag 10 - 14
Torsdag 12 - 17
Fredag 10 - 12

Hillerød Kommune - logo