Aktuelle vejarbejder og kommende projekter

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejde samt kommende projekter, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje.

Vil du vide mere om de igangværende projekter Hillerød Forsyning arbejder med, kan du læse mere på Hillerød Forsynings hjemmeside

Se også vores overordnede tidsplan for anlægsprojekter.

 

Omlægning af cykelrute 31, som forbinder Hestehavevej med Salpetermosevej

Hillerød Forsyning omlægger deres fjernvarmeledning, som går hen over grunden, hvor det nye hospital skal bygges. Ledningen går gennem tunnelen, som forbinder Hestehavevej med Salpetermosevej.

Anlægsarbejdet i tunnellen vil stå på fra midten af maj og hele juli 2018.

I forbindelse med anlægsarbejderne i tunnelen under Overdrevsvejen har Hillerød Forsyning set sig nødsaget til at lukke den af personsikkerhedsmæssige årsager.

Cykelrute 31 ved tunnelen som forbinder Hestehavevej med Salpetermosevej er derfor omlagt i hele graveperioden.

Se et kort over omlægning af cykelrute 31 her

Læs mere om gravearbejdet på Hillerød Forsynings hjemmeside

Ny grusparkeringsplads på Skolevej i Ll. Lyngby

Hillerød Kommune etablerer en ny grusbelagt parkeringsplads skråt overfor Kornmarkskolen i Ll. Lyngby (på matrikel 14q), hvor der i dag er et stort græsfelt.

Fra fredag den 15. juni 2018 bliver arbejdsområdet spærret af med byggepladshegn i hele anlægsperioden. Det er således ikke længere muligt at parkere på pladsen før projektet står færdigt.

Anlægsarbejderne forventes færdige inden skolen starter igen efter sommerferien den 13. august 2018.

I de første dage bliver den overskydende jord kørt væk i store lastbiler. Lastbiler er nødt til at bruge Skolevej for at komme ud med jorden. Derfor beder vi alle om at være ekstra påpasselig den første uge, dvs. fra fredag den 15. juni indtil fredag den 22. juni 2018. De tunge biler kører dog ikke i tidsrummet fra kl.  7:30 – 8:30, hvor børn bliver afleveret i skolen.

Vi passer på vores grundvand.

Det betyder, at vi ikke nedsiver overfladevandet fra parkeringsarealet, og da grundvandet står meget højt på arealet og vi samtidig skal passe på ikke at overbelaste kloaknettet, etablerer vi en stor faskine under parkeringspladsen.

Det betyder, at vi graver 1.5 meter jord af i dybden under hele faskinens areal, hvorfor der bliver en del gravearbejde, selvom der ”blot” er tale om en grusbelagt parkeringsplads.

Nedenstående tegninger viser, hvordan parkeringspladsen kommer til at se ud og størrelsen på faskinen.

Tegning 1

Tegning 2

Vi berører ikke de eksisterende asfalterede vejarealer, og henviser til at parkere på disse i anlægsperioden. Dog må der ikke parkeres foran indkørslen til byggepladsen samt foran skurbyen.

Vi beklager på forhånd de gener, der måtte være i anlægsperioden, og håber I vil bære over med dem og til gengæld vil nyde en tør parkeringsplads hele året rundt, når arbejderne står færdige.

Vi håber også, at I vil orientere børnene om at være ekstra påpasselig i anlægsperioden.

 

Cykelsti Nødebo

Vi har lyttet til Jeres ønsker, og har nu etableret cykelsti i begge retninger langs med Hillerødvejen, således at det nu er muligt at cykle som når der ikke er vejarbejde.

Da der er begrænset plads på de enkeltrettede cykelstier i begge sider, vil vi henstille til at benytte cykelstien i højre side af vejen ift. den retning man cykler i.

Stitunnelen forventes åbnet i starten af november 2018.

2 vejkryds på Overdrevsvejen i Favrholm

I 2018 anlægges 2 større signalkryds på Overdrevsvejen. Signalkrydsene vil udgøre de primære adgangsveje til Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Station samt en stor del af de fremtidige bolig- og erhvervsområder. Krydsene anlægges med to ligeudspor på Overdrevsvejen i krydsområdet, samt tilhørende venstre- og højresvingskanalisering. Signalerne bliver trafikstyret, så grøntider tilpasses trafikbelastningen på hver vejgren.

Projektet indeholder foruden selv signakrydsene omfattende ledningsarbejder på tværs af Overdrevsvejen samt anlæg af to større regnvandsbassiner, der skal håndtere regnvand fra de befæstede arealer.

Signalkrydsene anlægges i 2018 inden selve byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Opstart på hospitalsbyggeriet er planlagt til efteråret 2018. I anlægsperioden for Nyt Hospital Nordsjælland skal krydsene benyttes som sikre adgangsveje til byggepladsen.

Anlægsarbejderne er startet i maj 2018 ved det vestlige kryds. De primære anlægsarbejder i det vestlige kryds forventes i perioden maj - september, og i det østlige kryds i perioden juli - november.

Stiforbindelsen langs Smørkildevej vil blive lukket permanent. Cyklister og fodgængere henvises til en omlagt stirute via Salpetermosevej og Roskildevej, se kort.

Entreprenøren på opgaven er M.J. Eriksson, som kan kontaktes på pev@mje.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS