Aktuelle vejarbejder

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejde, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje.

Lukning af Peder Oxes Alle ved Milnersvej/Roskildevej

I forbindelse med opførelsen af Hillerød Forsynings nye renseanlæg på Solrødgård skal de udbygge deres nuværende spildevandssystem.

Som et led i projektet og etableringen af nye kloakledninger er Hillerød Forsyning nødt til at lukke en del af Peder Oxes Alle ved rundkørslen Milnersvej/Roskildevej fra 5. juli 2017 og 6-8 uger frem.

Den røde streg på kortet indikerer den strækning, som er lukket.

Lukningen af Peder Oxes Alle betyder også, at bus 305, 600S og 65E omlægges i den pågældende periode: 

Linje 600S og 65E kører i begge retninger ad Roskildevej - Overdrevsvejen, i stedet for den normale rute ad Peder Oxes Alle . Det betyder at bussen ikke kører til stoppestedet Jernaldervejen, Biogen, Peder Oxes Allé og Trollesminde Allé. Linje 600S benytter stoppestedet Novo Nordisk på Roskildevej.

Linje 305 kører i begge retninger ad Søndre Jernbanevej - Hostrupvej - Nordstensvej - Herredsvejen - Frejasvej - Thorsvang - Trollesmindealle - Hillerød Rådhus, i stedet for den normale rute ad Milnersvej - Peder Oxes Alle. Det betyder at bussen ikke kører til stoppestedet Godthåbsvej/Milnersvej, Frederiksborghallen, Teknisk Skole, Hillerød og Trollesminde Allé. Du skal være opmærksom på at bussen kun holder ved flg. stoppesteder på den omlagte rute: Hillerød St. -  Hillerød Handelsskole - Biogen - Hillerød Rådhus 

 

Renovering af Skoleparken ved Hillerødholmsallé 

Frem til d.  oktober 2017 renoveres Skoleparken ved Hillerødholmsallé det betyder, at det ikke er muligt at cykle og gå igennem Skoleparken. 

Skoleelever på Hillerødsholmskolen skal derfor være opmærksomme på, at de evt. skal cykle en anden vej end normalt. 

  

Dele af Milnersvej afspærres i uge 29  

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør af støbejern lægger Hillerød Forsyning nye vandrør i Milnersvej - fra rundkørslen ved Roskildevej og til Søndre Jernbanevej.

Hillerød Forsyning skal nu skifte vandrørene på strækningen mellem Godthåbsvej og Søndre Jernbanevej. Det betyder, at de er nødt til at indsnævre vejbanerne, men det vil fortsat være muligt at passere. Der er forsat adgang til de enkelte ejendomme. 

Læs mere om projektet på Hillerød Forsynings hjemmeside

 

Ledningsarbejde på Hillerødholmsalle

I forbindelse med opførelsen af Hillerød Forsynings nye renseanlæg på Solrødgård skal de udbygge deres nuværende spildevandssystem. Hillerød Forsyning skal i den forbindelse etablere spildevandsledninger på Hillerødholmsalle.

Det betyder, at den ene side af vejbanen på Hillerødholmsalle vil blive afspærret i etaper i uge 31-48. Bilister vil blive reguleret af lysregulering, og cyklister og gående vil blive ledt over til den nordlige side af vejen, hvor der vil være dobbeltrettet cykelsti. 

I perioden vil buslinje 302 blive omlagt fra krydsene Frederiksværksvej/Selskovvej/Frejasvej til Tjørnevang/Kirsebæralle via Frederiksværksgade og Tjørnevang. 

I byggeperioden kan der kunne forekomme øget støj i dagtimerne mellem kl. 7 og 17.

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS