Aktuelle vejarbejder og kommende projekter

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejde samt kommende projekter, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje.

Vil du vide mere om de igangværende projekter Hillerød Forsyning arbejder med, kan du læse mere på Hillerød Forsynings hjemmeside

 

2 vejkryds på Overdrevsvejen i Favrholm

I 2018 anlægges 2 større signalkryds på Overdrevsvejen. Signalkrydsene vil udgøre de primære adgangsveje til Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Station samt en stor del af de fremtidige bolig- og erhvervsområder. Krydsene anlægges med to ligeudspor på Overdrevsvejen i krydsområdet, samt tilhørende venstre- og højresvingskanalisering. Signalerne bliver trafikstyret, så grøntider tilpasses trafikbelastningen på hver vejgren.

Projektet indeholder foruden selv signakrydsene omfattende ledningsarbejder på tværs af Overdrevsvejen samt anlæg af to større regnvandsbassiner, der skal håndtere regnvand fra de befæstede arealer.

Signalkrydsene anlægges i 2018 inden selve byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Opstart på hospitalsbyggeriet er planlagt til efteråret 2018. I anlægsperioden for Nyt Hospital Nordsjælland skal krydsene benyttes som sikre adgangsveje til byggepladsen.

Anlægsarbejderne er startet i maj 2018 ved det vestlige kryds. De primære anlægsarbejder i det vestlige kryds forventes i perioden maj - september, og i det østlige kryds i perioden juli - november.

Stiforbindelsen langs Smørkildevej vil blive lukket permanent. Cyklister og fodgængere henvises til en omlagt stirute via Salpetermosevej og Roskildevej, se kort.

Entreprenøren på opgaven er M.J. Eriksson, som kan kontaktes på pev@mje.dk.

 

 

 

 

Cykelsti afspærres mellem Møllebrovej og Munkeengen 

I forbindelse med opførelsen af Hillerød Forsynings nye renseanlæg på Solrødgård skal de udbygge deres nuværende spildevandssystem. Hillerød Forsyning skal i den forbindelse etablere spildevandsledninger på strækningen. 

Det betyder, at cykelstien forventes at være afspærret fra onsdag den 13. september og frem til starten af maj 2018. I perioden kan man benytte sig af tunnellen ved Trollesmindestien.     

 Cykelsti etableres på Frederiksværksgade 

Vi anlægger ny cykelsti på Frederiksværksgade fra Ullerød Brugs og ud til Tulstrupvej. Strækningen vil derfor være ensrettet i perioden 26.09.2017 - 20.01.2018. I anlægsparioden vil bussen være omlagt i den retning det ikke er muligt at køre på strækningen. 

Det betyder at, linje 301 mod Ålhomparken ikke kører ad den normale rute ad Frederiksværksgade. Linje 301 mod Ullerød, Ålhomparken kører i stedet ad Ullerødvej, hvor du kan benytte stoppesteder på den ændrede rute.  

Der vil fortsat være mulighed for cyklister at benytte strækningen, da der anlægges særskilt cykelsti til dem under hele perioden. 

 Ledningsarbejde på Frederiksværksgade 

I forbindelse med opførelse af det nye renseanlæg på Solrødgård skal Hillerød Forsyning udbygge deres nuværende spildevandssystem med nye trykledninger til transport af spildevand.

De skal derfor etablere nye spildevandsledninger på Frederiksværksgade og frem til Munkeengen, hvor de er i gang at etablere en ny pumpestation.

Frem til den 22. december 2017 vil strækningen mellem krydset ved Selskovvej og Frederiksværksgade  og Stutmestervej være lukket for bilister. Al trafik af Frederiksværksgade mellem krydset og Stutmestervej omdirigeres til dels Hillerødholmsalle via Selskovvej og Stutmestervej, dels via Frejasvej, Grønnegade og Løngangsgade. Strækningen mellem Herluf Trollesvej og krydset være ensrettet mod centrum. 

Læs mere om arbejdet på Hillerød Forsynings hjemmeside 

 

Entreprenør på opgaven er Aarsleff.

Hillerød Forsyning arbejder frem til årsskiftet 2017/2018.

 

Fjernvarmearbejde for Hillerød forsyning.

  • Pga. fjernvarmearbejde i Salpetermosevej ved viadukten til Overdrevsvejen, spærres Salpetermosevej i perioden d. 22/1-2018 til og med d. 26/1-2018

  • Der vil dog være åben for cyklister i hele perioden.

  • Trafikanter vil blive orienteret af vejarbejde skilte og oplysningstavler.

 

To vejkryds på Overdrevsvejen

To vejkryds på Overdrevsvejen

I 2018 anlægges 2 større signalkryds på Overdrevsvejen. Signalkrydsene vil udgøre de primære adgangsveje til Nyt Hospital Nordsjælland, Favrholm Station samt en stor del af de fremtidige bolig- og erhvervsområder. Krydsene anlægges med to ligeudspor på Overdrevsvejen i krydsområdet, samt tilhørende venstre- og højresvingskanalisering. Signalerne bliver trafikstyret, så grøntider tilpasses trafikbelastningen på hver vejgren.

 

 

 

Projektet indeholder foruden selv signakrydsene omfattende ledningsarbejder på tværs af Overdrevsvejen samt anlæg af to større regnvandsbassiner, der skal håndtere regnvand fra de befæstede arealer.

 

 

 

Signalkrydsene anlægges i 2018 inden selve byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Opstart på hospitalsbyggeriet er planlagt til efteråret 2018. I anlægsperioden for Nyt Hospital Nordsjælland skal krydsene benyttes som sikre adgangsveje til byggepladsen.

 

 

 

Projektet er sendt i udbud og anlægsarbejderne forventes at starte til maj 2018. De primære anlægsarbejder i det vestlige kryds forventes i perioden maj - september, og i det østlige kryds i perioden juli – november.

 

 

 

Udgifter til projektering og anlæg af to signalkryds afholdes af Region Hovedstaden og Hillerød Kommune ud fra en aftalt fordeling. Ledningsarbejder udføres primært af Hillerød Forsyning.

 

 

 

Situationsplan dateret den 15. januar er vedlagt.

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS