Aktuelle vejarbejder

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejde, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje. 

Vejarbejde på Jespervej 

Fra torsdag den 29. november 2017 forventer Hillerød Kommune at påbegynde renoveringen af fortovet på Jespervej på strækningen mellem nr. 2 til nr. 14.

Hele arbejdet forventes at vare ca. 3 uger. Dog kan vintervejr forsinke arbejdets færdiggørelse.

Renoveringen omfatter både af en hævning af kantsten, en omlægning af fortovet og asfaltering langs kantstenen. Formålet med denne renovering er at undgå, at grundejerne får vand ind fra vejen ved større regnvejr.

For at opnå den optimale trafiksikkerhed under arbejdets udførelse ensrettes Jespervej for biltrafik på strækningen i retning mod Skansevej. Fra Skansevej vil adgang til Jespervej foregå ved omkørsel ad Tamsborgvej.

Fodgængere og cyklister kan passere arbejdsområdet i begge retninger via en ”fodgængersluse” på kørebanen.

Hillerød Kommune håber på forståelse for, at arbejdet kan medføre gener for vejstrækningens beboere og brugere.

Cykelsti afspærres mellem Møllebrovej og Munkeengen 

I forbindelse med opførelsen af Hillerød Forsynings nye renseanlæg på Solrødgård skal de udbygge deres nuværende spildevandssystem. Hillerød Forsyning skal i den forbindelse etablere spildevandsledninger på strækningen. 

Det betyder, at cykelstien forventes at være afspærret fra onsdag den 13. september og frem til medie januar 2018. I perioden kan man benytte sig af tunnellen ved Trollesmindestien.     

Renovering af Skoleparken ved Hillerødholmsallé 

Frem til december 2017 renoveres Skoleparken ved Hillerødholmsallé det betyder, at det ikke er muligt at cykle og gå igennem Skoleparken. 

Skoleelever på Hillerødsholmskolen skal derfor være opmærksomme på, at de evt. skal cykle en anden vej end normalt. 

Ledningsarbejde på Roskildevej 

I forbindelse med opførelse af Hillerød Forsynings nye renseanlæg på Solrødgård skal det nuværende spildevandssystem  udbygges med en pumpestation og nye trykledninger.

Pumpestationen etableres som et underjordisk anlæg på Munkeengen, og trykledningerne lægges fra Munkeengen og langs med Roskildevej ud til renseanlægget på Solrødgård.

I den forbindelse er cykelstien på Roskildevej på vestlig side spærret for cyklister t.o.m. 8. december 2017. 

Læs mere om arbejdet på Hillerød Forsynings hjemmeside

 

Cykelsti etableres på Frederiksværksgade 

Vi anlægger ny cykelsti på Frederiksværksgade fra Ullerød Brugs og ud til Tulstrupvej. Strækningen vil derfor være ensrettet i perioden 26.09.2017 - 22.12.2017. I anlægsparioden vil bussen være omlagt i den retning det ikke er muligt at køre på strækningen. 

Det betyder at, linje 301 mod Ålhomparken ikke kører ad den normale rute ad Frederiksværksgade. Linje 301 mod Ullerød, Ålhomparken kører i stedet ad Ullerødvej, hvor du kan benytte stoppesteder på den ændrede rute.  

Der vil fortsat være mulighed for cyklister at benytte strækningen, da der anlægges særskilt cykelsti til dem under hele perioden. 

 Ledningsarbejde på Frederiksværksgade 

I forbindelse med opførelse af det nye renseanlæg på Solrødgård skal Hillerød Forsyning udbygge deres nuværende spildevandssystem med nye trykledninger til transport af spildevand.

De skal derfor etablere nye spildevandsledninger på Frederiksværksgade og frem til Munkeengen, hvor de er i gang at etablere en ny pumpestation.

Frem til den 22. december 2017 vil strækningen mellem krydset ved Selskovvej og Frederiksværksgade  og Stutmestervej være lukket for bilister. Al trafik af Frederiksværksgade mellem krydset og Stutmestervej omdirigeres til dels Hillerødholmsalle via Selskovvej og Stutmestervej, dels via Frejasvej, Grønnegade og Løngangsgade. Strækningen mellem Herluf Trollesvej og krydset være ensrettet mod centrum. 

Læs mere om arbejdet på Hillerød Forsynings hjemmeside 

 

Entreprenør på opgaven er Aarsleff.

Hillerød Forsyning arbejder frem til årsskiftet 2017/2018.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS