Aktuelle vejarbejder

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejde, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje. 

Cykelsti afspærres mellem Møllebrovej og Munkeengen 

I forbindelse med opførelsen af Hillerød Forsynings nye renseanlæg på Solrødgård skal de udbygge deres nuværende spildevandssystem. Hillerød Forsyning skal i den forbindelse etablere spildevandsledninger på strækningen. 

Det betyder, at cykelstien forventes at være afspærret fra onsdag den 13. september og 10 uger frem. I perioden kan man benytte sig af tunnellen ved Trollesmindestien.   

Asfaltarbejde i Hillerød Kommune

De næste par måneder vil der være en del vejarbejder rundt om i Hillerød Kommune

I perioden fra medio august 2017 til oktober 2017 skal der udføres slidlagsarbejder på vej- og stistrækninger rundt om i Hillerød Kommune.

Arbejderne omfatter fornyelse eller udskiftning af gamle ujævne og revnede slidlag, og inkluderer typisk lokale bassinudskiftninger af belægning eventuelt kombineret med bortfræsning af hele det gamle slidlag, og udlægning af nyt. 

Vejarbejdet kan medføre gener for trafikanter og beboere i kortere perioder, typisk 1-2 dage. Til gengæld vil strækningerne med de nye slidlag fremover fremstå mere jævne og mindre støjende.

De veje og stier, der skal have lavet slidlaget på større eller mindre strækninger, er:

Gl. Frederiksborgvej, Hammersholtvej, Herredsvejen, Hillerødvej, Hostrupvej, Håndværkervænget, Industrivænget, Jespervej, Krakasvej, Nordstensvej, Peder Nilen Gade, Sdr. Jernbanevej, Slangerupgade, Sophienborg Alle, Kurreholmvej, Højager, Sportsvej, Strøvej, Rosen Alle, Lindevej, Torpegårdsvej og Østervej.

Stier: Amalievej, Amtmandsstien, Banestien Øst, Birkehaven, Brødeskovvej, Dyrehavesti-Sorte Dam, Frejasvej, Herredsvej, Kirsebærstien, gren, Munkestien, Rahbeksvej og Rentemesterstien.

Renovering af Skoleparken ved Hillerødholmsallé 

Frem til december 2017 renoveres Skoleparken ved Hillerødholmsallé det betyder, at det ikke er muligt at cykle og gå igennem Skoleparken. 

Skoleelever på Hillerødsholmskolen skal derfor være opmærksomme på, at de evt. skal cykle en anden vej end normalt. 

Ledningsarbejde på Roskildevej 

I forbindelse med opførelse af Hillerød Forsynings nye renseanlæg på Solrødgård skal det nuværende spildevandssystem  udbygges med en pumpestation og nye trykledninger.

Pumpestationen etableres som et underjordisk anlæg på Munkeengen, og trykledningerne lægges fra Munkeengen og langs med Roskildevej ud til renseanlægget på Solrødgård.

I den forbindelse er cykelstien på Roskildevej på vestlig side spærret for cyklister t.o.m. 1. december 2017. 

Læs mere om arbejdet på Hillerød Forsynings hjemmeside 

   

Ledningsarbejde på Hillerødholmsalle

I forbindelse med opførelsen af Hillerød Forsynings nye renseanlæg på Solrødgård skal de udbygge deres nuværende spildevandssystem. Hillerød Forsyning skal i den forbindelse etablere spildevandsledninger på Hillerødholmsalle.

Det betyder, at den ene side af vejbanen på Hillerødholmsalle vil blive afspærret i etaper i uge 31-48. Bilister vil blive reguleret af lysregulering, og cyklister og gående vil blive ledt over til den nordlige side af vejen, hvor der vil være dobbeltrettet cykelsti. 

I perioden kører buslinje 302 i retning mod Hillerød St. ad Frederiksværksgade, i stedet for den normale rute ad Kirsebær Alle - Hillerødsholms Allé. Det betyder at bussen ikke kører til stoppestedet Birkebakken, Kastanjeparken, Skoleparken, Thurahsvej og Hillerødsholmskolen. Bussen stopper ved stoppestederne på Frederiksværksgade. 

I byggeperioden kan der kunne forekomme øget støj i dagtimerne mellem kl. 7 og 17.

Ledningsarbejde på Milnersvej 

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør af støbejern skal Hillerød Forsyning  lægge nye vandrør i Milnersvej - fra rundkørslen ved Roskildevej og til Søndre Jernbanevej. 

Fra slutningen af uge 40  vil Hillerød Forsynings  gravearbejde være så langt fremme, at lysreguleringen ved FrederiksborgCentret med fodgængerovergang kan benyttes.

Indtil da anbefaler vi, at fodgængere eller cyklister benytter cykelslusen, som vist på billedet nedenfor, eller rundkørslen for at benytte strækningen for cyklister og gående i modsatte side af vejen. 

Læs mere om arbejdet på Hillerød Forsynings hjemmeside 

 

Udskiftning af ventil i krydset ved Sdr. Jernbanevej/Milnersvej

Som led i den løbende udskiftning af ældre og udtjente vandrør af støbejern skal Hillerød Forsyning  lægge nye vandrør i Milnersvej - fra rundkørslen ved Roskildevej og til Søndre Jernbanevej. 

Det betyder at Hillerød Forsyning d. 4. oktober skal fjerne en ventil i Sdr. Jernbanevej, og dermed skal grave midt i krydset Sdr. Jernbanevej/Milnersvej.

Arbejdet med skæring af asfalt og gravning vil ske fra ca. kl. 18.00, og vil derefter blive udført om aftenen/natten, da det ellers vil genere én af byens hovedfærdselsårer. Hillerød Forsyning forventer at arbejdet er færdigt tidligt torsdag morgen.

 Der vil være noget støj, mens arbejdet står på, men Hillerød Forsyning bestræber sig på at være færdige hurtigst muligt.

 

Cykelsti etableres på Frederiksværksgade 

Vi anlægger ny cykelsti på Frederiksværksgade fra Ullerød Brugs og ud til Tulstrupvej. Strækningen vil derfor være ensrettet i perioden 26.09.2017 - 22.12.2017. I anlægsparioden vil bussen være omlagt i den retning det ikke er muligt at køre på strækningen. 

Det betyder at, linje 301 mod Ålhomparken ikke kører ad den normale rute ad Frederiksværksgade. Linje 301 mod Ullerød, Ålhomparken kører i stedet ad Ullerødvej, hvor du kan benytte stoppesteder på den ændrede rute.  

Der vil fortsat være mulighed for cyklister at benytte strækningen, da der anlægges særskilt cykelsti til dem under hele perioden. 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS