Hjemmepleje

Hvis du i din hverdag har svært ved at selv at klare din personlige hygiejne eller de praktiske ting i dit hjem, kan du søge om støtte hertil i Hillerød Kommune. Formålet med kommunens indsats er at støtte dig bedst dér, hvor du har behov for det og altid med udgangspunkt i dine egne handlemuligheder.

Personlig pleje

Hvis du ikke længere selv kan klare din personlige pleje, eller ikke selv er i stand til at lave mad, kan du søge om støtte til det. 

Støtte til personlig pleje kan foregå i dit eget hjem døgnet rundt, og kan bl.a. omfatte støtte til at blive vasket eller komme i bad, toiletbesøg, få hjælp til at få tøj af og på, anretning af mad eller støtte til at spise og drikke.

Frit valg

Når du er blevet visiteret til personlig pleje, skal du vælge, hvilken leverandør du ønsker at benytte. Du kan frit vælge mellem følgende leverandører:

 • Hjemmeplejen, Sundhedscentret Hillerød Kommune, Milnersvej 37 D, 3400 Hillerød, telefon 7232 6200.
 • Aleris, www.aleris.dk, telefon 7199 4378.
 • Selvvalgt hjælper. Hvis du er visiteret til støtte efter servicelovens §83, kan du selv udpege en person til at varetage den visiterede støtte i samarbejde med dig. Denne mulighed kalder vi for ”selvvalgt hjælper”. Den udpegede person skal godkendes og ansættes af Hillerød Kommune.

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du kontakte Hillerød Kommune/Visitation og Hjælpemidler. Du kan skifte leverandør med fem dages varsel.

Madudbringning

Hvis du ikke selv kan tilberede din varme mad, kan du få madudbringning til eget hjem. Maden leveres som kølemad én gang om ugen til alle ugens dage.

Serviceniveauet for madudbringning er blevet ændret fra 1. januar 2018. Hvis du er blevet frakendt din madudbringning i 2017, er du velkommen til at henvende dig til Visitation og Hjælpemidler, og få vurderet om du er berettiget til madudbringning efter det nye serviceniveau.

Frit valg

Du kan frit vælge mellem følgende leverandører af madservice:

 • MAD til hver DAG, www.madtilhverdag.dk
 • Det Danske Madhus A/S, www.detdanskemadhus.dk

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du kontakte Hillerød Kommune/Visitation og Hjælpemidler.

Praktisk støtte i hjemmet

Hvis du ikke længere selv kan løse praktiske opgaver i din hverdag, kan du søge om støtte til det. 

Praktisk støtte kan bl.a. omfatte rengøring, tøjvaskordning og indkøb.

Rengøring omfatter som udgangspunkt vedligeholdende rengøring af dine opholdsrum, svarende til ca. 65 m² hver 3. uge. Hvis du selv har mulighed for at gøre rent, fx ved hjælp af en robotstøvsuger eller en forlænget gulvmoppe, vil vi støtte dig med at tilrettelægge det.

Tøjvaskordning består af afhentning og levering af dit tøj som udgangspunkt hver 2. uge. Der er en egenbetaling på ordningen.

Indkøb består som udgangspunkt af en ordning, hvor du får bragt dine varer, hvis du ikke selv kan foretage dine indkøb via nettet eller ved at ringe til en leverandør af dagligvarer.

Frit valg

Når du er blevet visiteret til praktiske opgaver, skal du vælge, hvilken leverandør du ønsker at benytte.

Rengøring - du kan frit vælge mellem følgende leverandører:

 • Hjemmeplejen, Sundhedscentret Hillerød Kommune, Milnersvej 37 D, 3400 Hillerød, telefon 7232 6200.
 • Aleris, www.aleris.dk, telefon 7199 4378.
 • Selvvalgt hjælper. Hvis du er visiteret til støtte efter servicelovens §83, kan du selv udpege en person til at varetage den visiterede støtte i samarbejde med dig. Denne mulighed kalder vi for ”selvvalgt hjælper”. Den udpegede person skal godkendes og ansættes af Hillerød Kommune.

Tøjvaskordning - du kan frit vælge mellem følgende leverandører:

 • Trasbo A/S, www.trasbo.dk, telefon 47527435
 • De Forenede Damvaskerier, www.dfd.dk, telefon 44220707

Indkøb: du kan vælge mellem følgende leverandører:

 • Intervare. 
 • Egebjerg Købmandsgård A/S

Læs mere på Intervares hjemmeside her.

Læs mere på Egebjerg Købmandsgårds hjemmeside her.

Hvis du ønsker at skifte leverandør skal du kontakte Hillerød Kommune/Visitation og Hjælpemidler. Du kan skifte leverandør med fem dages varsel.

Hvordan søger du om hjemmepleje?

Hvis du søger støtte til personlig og praktisk hjælp, skal det først vurderes, om du vil have gavn af et rehabiliteringsforløb, hvor du med den rette støtte, træning og rådgivning igen kan blive i stand til at klare dig selv helt eller delvist.

Læs mere om rehabiliteringsforløbet Aktiv i din hverdag her.

For at søge om hjemmehjælp, skal du henvende dig til Hillerød Kommunes Visitation og Hjælpemidler.

Tilsynsrapporter

Her har du mulighed for at læse de seneste tilsynsrapporter for udvalgte dele af Hjemmeplejen i Hillerød Kommune.

Tilsynsrapport Hjemmeplejen 2018

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS