Plejecentre

Hvis du har behov for pleje, der ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig, kan du søge om en plejebolig. I plejeboliger er der tilknyttet personale døgnet rundt. Du skal være indstillet på at flytte inden for kort tid, når der kommer en ledig bolig. Boligerne tildeles efter behov. I Hillerød Kommune er der 6 plejecentre fordelt i hele kommunen.

Hvor ligger Hillerød Kommunes plejecentre?

  • Bauneparken, Ny Harløsevej 24, 3320 Skævinge, med 48 almindelige plejeboliger
  • Lions Park, Rørdamsvej 1, 3400 Hillerød, med 30 almindelige plejeboliger
  • Skanselyet 1, Skanselyet 1-7, 3400 Hillerød, med 46 almindelige plejeboliger
  • Skanselyet 2, Skovleddet 100 A+B, 3400 Hillerød, med 18 almindelige plejeboliger og 16 demensboliger
  • Sophienborg, Axel Jarlsvej 2, 3400 Hillerød, med 36 almindelige plejeboliger og 24 demensboliger
  • Ålholmhjemmet, Kirsebæralle 7, 3400 Hillerød, med 46 demensboliger
  • Skovhuset, Centervænget 43-45, 3400 Hillerød, med 8 boenheder med 12 boliger i hver boenhed, samt et gæstehus (midlertidigt ophold) med 8 boliger og mulighed for 2 flex-boliger.

Hvordan søger du om en plejebolig?

Du ansøger om plejebolig ved at indsende en ansøgning til kommunen. Derefter bliver du kontaktet af en sagsbehandler indenfor nogle uger. Sagsbehandleren kommer på besøg i dit hjem. Efter besøget vil du modtage en skriftlig afgørelse.

Find ansøgningsskema til plejebolig her

Tildeling af plejeboligerne

Når du får tilbudt en plejebolig, har du kun få dages betænkningstid til at svare, om du ønsker boligen. Du skal være indstillet på at kunne flytte hurtigt. Der er nemlig stort behov for plejeboliger i Hillerød Kommune, og boligerne bliver derfor tildelt hurtigt.

Tildeling af ledige plejeboliger sker mellem alle, der har søgt. De borgere, der har det største aktuelle behov og er omfattet af plejeboliggarantien prioriteres først. Der er ingen nummereret venteliste.

Du vil modtage et brev fra det pågældende plejecenter med oplysning om boligens størrelse, indflytningstidspunktet for boligen samt hvem du skal kontakte for at få yderligere oplysninger om boligen. Inden for 2-4 dage skal du meddele plejecentret eller Visitation og Hjælpemidler, om du ønsker boligen. Ønsker du boligen, vil du indenfor en uge modtage en lejekontrakt. Overtagelse af boligen kan være indenfor 1-2 uger efter, at du har modtaget tilbuddet.

Plejeboliggaranti

Hvis du søger en vilkårlig plejebolig på alle kommunens plejecenter, er du omfattet af reglerne om plejeboliggaranti. Det betyder, at Hillerød Kommune skal tilbyde dig en ledig plejebolig indenfor 2 måneder efter, at du er godkendt til en plejebolig. Søger du en plejebolig på et navngivet plejecenter, er du ikke omfattet af den tidsmæssige plejeboliggaranti. Det er derfor vigtigt, at du overvejer dette allerede på ansøgningstidspunktet.

Frit valg

Selv om du er flyttet ind på et plejecenter, som du først har fået tilbudt, kan du altid vælge at søge om at få en bolig på et andet plejecenter, der opfylder dine ønsker bedre. Du skal have lavet ny lejekontrakt, betale nyt indskud, og betale fra- og tilflytningsomkostninger.

Når du er blevet godkendt til en plejebolig, kan du vælge, om du ønsker at bo i en af Hillerød Kommunes boliger, eller en anden kommune. Tilflytningskommunen skal også godkende dig til en plejebolig, og det betyder, at du fx kan blive godkendt i Hillerød Kommune, men få afslag i en anden kommune. 

Ventelister til plejecenter

Hillerød Kommune har to forskellige ventelister til plejecentre - én til et vilkårlige plejecenter i kommunen, og én til hvis man ønsker at bo på et navngivet plejecenter.

Venteliste til bolig i alle kommunens plejecentre

Står du på ventelisten til alle kommunens plejecentre har Hillerød Kommune en plejeboliggaranti på 2 måneder. Hvis du siger nej til en tilbudt plejebolig, starter du forfra på ventelisten. Sagsbehandleren vil revurdere din ansøgning, tage stilling til dit behov og din rigtige placering på ventelisterne.

Venteliste til et specifikt plejecenter

Står du på venteliste til et eller flere specifikke plejecentre i kommunen, gælder der ingen tidsmæssig plejeboliggaranti.

Hvor mange står på venteliste i Hillerød?

Find oversigten over, hvor mange, der står på venteliste i Hillerød Kommune til et plejecenter her.

Er du indlagt, når du søger om plejebolig?

Hvis du er indlagt på hospitalet eller på Hillerød Kommunes midlertidige pladser, når du søger om en plejebolig, gælder særlige regler.

Hospitalet og de midlertidige pladser kan ikke bruges som venteplads i længere tid. Det betyder, at du normalt skal udskrives og vente på plejeboligen i dit eget hjem.

Hvis du ikke kan blive udskrevet til dit eget hjem, tilbydes du den først mulige plejebolig. Det betyder, at du får en plads på et vilkårligt plejecenter. Du skal svare hurtigt, og indflytningen sker umiddelbart efter.

Ønsker du ikke dette tilbud, genvurderes dit behov for hjælp, og du udskrives til eget hjem i ventetiden til den ønskede bolig kan tilbydes.

Administration, husleje, indskud og lån

Hillerød Kommune visiterer til plejeboligerne, men de administreres (med 2 undtagelser) af et boligselskab efter almenboligloven. Det betyder, at du er beskyttet af lejeloven og at du får en lejekontrakt med vedligeholdelsesforpligtigelser, opsigelsesregler m.m. Du skal betale indskud som ved en almindelig lejelejlighed. Huslejen fastsættes årligt i hvert boligselskab og afhænger bl.a. af boligens størrelse.

Der betales indskud og husleje til det boligselskab, der ejer boligerne. Beløbene vil variere fra bolig til bolig. De beløb, du skal betale vil fremgå af det brev, du modtager fra Visitation og Hjælpemidler. Hvis du vil vide mere om størrelse på husleje og indskud, skal du kontakte boligselskabet. Læs evt. mere under det enkelte plejecenter.

Du kan læse mere her om lån til beboerindskud, boligstøtte eller personligt tillæg

Alle henvendelser vedrørende boligstøtte og lån skal rettes til Borgerservice.

Når du flytter ind i din bolig, laver du en serviceaftale med plejecenteret om køb af mad, vask af tøj med mere.

Hvor meget koster forplejningen på plejecentrene?

Prisen for fuldkost i 2018 er 3.613 kr. pr. måned. Det svarer til kommunens takst, som fastsættes hvert år.

Prisen omfatter alle måltider, det vil sige morgenmad, frokost og aftensmad, til i alt 119 kr. i døgnet.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS