Sygepleje

Du kan få sygepleje gennem Hillerød Kommune, hvis du har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom, eller hvis du har et vanskeligt sygdomsforløb. Sygeplejen kan bestå af bl.a. sårpleje, medicinadministration, kontinensbehandling, sondeernæring, væskebehandling og palliativ pleje. Sygeplejen tilbyder åben telefonkonsultation, sygepleje på klinik, sygepleje i egen bolig. Derudover har sygeplejen et akutteam.

Hvis du får brug for sygepleje, skal du visiteres til det. Det er enten din egen læge, hospitalet eller Sygeplejen, der kan visitere dig til sygepleje.

Både de visiterede individuelle konsultationer og de uvisiterede telefonkonsultationer er gratis, men du skal selv betale for medicin og lægeordinerede sårbehandlingsmidler.

Åben telefonkonsultation

Der er mulighed for, at du kan henvende dig direkte til Sygeplejen, hvis du har sundhedsproblemer, der kræver sygepleje.

Telefonkonsultationen er åben på hverdage mandag til fredag kl. 8.00-8.30 og kl. 11.30-12.00. 

Telefon: 72 32 37 32

Sygeplejeklinik

Hvis lægen eller sygeplejersken vurderer, at du selv er i stand til at komme til klinikken, vil du blive tilbudt sygepleje og behandling her. Som udgangspunkt kan alle sygeplejefaglige tilbud tilbydes på klinikken.

Sygeplejeklinikken hører hjemme på Sundhedscentret på Milnersvej 37 D i Hillerød.

Sygepleje i hjemmet

Hvis du ikke selv kan komme til klinikken eller du bor i en plejebolig, er der mulighed for, at du kan få tilbudt sygepleje i din egen bolig.

Sygeplejersken vil i samarbejde med dig planlægge tidspunkter for behandling.

Tilbuddet om sygepleje i dit hjem vil løbende blive revurderet, og tilbuddet kan blive ændret til sygepleje på klinik, hvis det bliver relevant.

Akutteam

Hvis du behov for det, findes der i Hillerød Kommune et Akutteam, der kan tilbyde sygeplejefaglig vurdering, bistand og akut sygepleje.

Akutteamet har også mulighed for at henvise dig til akut midlertidig plads, fx som alternativ til indlæggelse på et hospital. Der er egenbetaling ved behov for akut, midlertidig plads. Du skal selv sørge for transport til den midlertidige plads.

Henvendelse til Akutteamet skal ske gennem din egen læge, hospital eller gennem medarbejdere i Hillerød Kommune.

Hvis du har akut behov for lægehjælp uden for almindelig åbningstid, skal du kontakte 1813.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS